2% z dane

Údaje o prijímateľovi (ktoré uvádzate v tlačivách):

Obchodné meno alebo názov:

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov

Sídlo:

Oštepová 3, 040 01 Košice

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):

35536438

Info na tel. číslach:

0918 564 466, 0907 441 447

Potrebné tlačivá vám na požiadanie pošleme aj poštou.
Požiadajte na mailových adresách:
rserfelova(at)gmail.com alebo uvp(at)uvp.sk
alebo na telefónnych číslach 0918 564 466, 0907 441 447.

U.V.P, 2% z dane