Ako pomôcť?

Pokiaľ Vás táto problematika zaujíma a rozhodli ste sa podporiť uvedené činnosti, ktoré dokážu pomáhať ľuďom, môžete tak urobiť formou materiálnou, finančnou i osobnou spoluúčasťou. Ďakujeme!

finančne:

Slovenská sporiteľňa
Názov účtu: Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov
Číslo účtu: 0443423053/0900
VS: 777
IBAN: SK4509000000000443423053
BIC: GIBASKBX

materiálne:

  • velikánskou pomocou by bola 5-6 miestna dodávka, ktorá umožní naložiť a previezť i canisterapeutické psy
  • stavebný materiál na umožnenie vybudovania špeciálnej prekážkovej dráhy
  • umožňujúcej výcvik asistenčných psov

osobne:

  • odvozom dobrovoľníkov v dohodnuté termíny na miesto pôsobenia
  • vzdelávaním sa a zapojením sa do činnosti dobrovoľníkov
  • brigádnicky - manuálna práca