20.10.2008

Ukážky vzťahu výchovy a výcviku

Ukažky vzťahu, výchovy a výcviku Počas prvého roka existencie usku-točnilo U.V.P ukážky na 19 košických ZŠ: Park Angelinum, Hroncova, Masarykova, Novomeského 2, Park Mládeže, Čordákova, Drábova, Janigova, Kežmarská, Myslava, Považská, Slobody, Starozagorská, Trebišovská, Buzulucká, Fábryho, Exnárova, SOUD, SPŠ. Zúča-stnilo sa...

20.10.2008

Canisterapia

Canisterapia je spôsob terapie, ktorý využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka. Zdravie je definované (podľa WHO-Svetová zdravotnícka organizácia) ako stav psychickej, fyzickej a sociálnej pohody.

20.10.2008

Výcviky

KDE? park Anička v Košiciach - voľná lúka medzi golfovým ihriskom a prameňom Gajdovka, medzi chodníkom a riekou Hornád (pod bývalou lanovkovou dráhou do magnezitky). Upozornenie: Pozor! Keďže občas sa v parku vyskytne i iná skupina psíčkarov, je potrebné prísť na správne miesto, aby nedošlo k omylu a neboli ste...

20.10.2008

Starostlivosť

20.10.2008

Infostánky

Informačné stánky sú vystavené pri príležitosti rôznych akcií (Kolotoč žiackych pretekov, Celoslovenská výstava orieškov a nepapierakov, Deň zvierat, ...). Z týchto propagačných materiálov sa návštevníci dozvedia aktuálne informácie o problematike týkajúcej sa psov.

20.10.2008

Publikovanie

Časopis pre milovníkov psov, na podporu opustených zvierat a činností U.V.P

17.12.2008

Dogtrekking

Čo je to vlastne dogtrekking? Dotrekking je extrémny kynologický vytrvalostný šport, pri ktorom sú prekonávané stanovené trate v určenom časovom limite.Psovod je so psom počas celých pretekov spojený canikrosovým postrojom a vodítkom, alebo vedie psa na vodítku (v žiadnom prípade nesmie ísť pes na...