31.12.2012

Beseda v ZŠ v Družstevnej pri Hornáde

V piatok 14.decembra sa naša beseda konala na základnej škole v Družstevnej pri Hornáde. Žiaci boli veľmi šikovní a aktívne sa zapájali do besedy, bolo vidieť, že pani učiteľky vedú žiakov k láske ku zvieratkám. Niekoľko detí po besede nám napísalo, ďakovali za besedu a zároveň sa zaujímali o výcvik vlastných psíkov, čo je...

31.12.2012

Vianočný charitatívny stánok USS

Vo Vianočnom stánku USS bola výborná atmosféra, vďaka dobrovoľníkom z UVP a USS a ľuďom, ktorí počas soboty prišli a prispeli krmivom a vecami pre útulkáčov, alebo finančne. Spolu sa tak vďaka vám podarila vyzbierať rekordná suma 1 060 Eur :) a kopec vecí pre naše psíky v útulku :) Veľká vďaka patrí USS za poskytnutie...

04.12.2012

Dog Fashion Show

Romana, UVP

Ďakujeme krásne OZ Budúcnosť je zdravý život za zorganizovanie podujatia Dog Fashion Show v Košiciach na podporu nášho útulku, ďakujeme Magistrátu mesta Košice za poskytnutie sály, primátorovi Košíc pánovi Rašimu za prijatie záštity nad podujatím, moderátorke pani Silvii Karolyiovej, všetkým účinkujúcim, vďaka ktorým sme mali...

12.11.2012

Výstava fotografií Aničky Zlackej psíkov z útulku UVP

Romana, UVP

PaeDr. Nina Godušová a Mgr. Táňa Žiakováz Ústavu sociálnych služieb DOMKO v Košiciach prišli s myšlienkou podchytiť a zdokonaliť talent vo fotografovaní u jedinca s mentálnym postihnutím a zároveň pomôcť s nájdením domovov pre našich útulkáčov. Spoločne vymysleli projekt s názvom "Útulkáči", ktorý finančne podporilo...

24.10.2012

Beseda na ZŠ Laca Novomeského 2 v Košiciach

Maťka

Beseda na ZŠ Laca Novomeského 2 v Košiciach prebehla vo veľmi príjemnej atmosfére. Žiaci boli vnímaví a bezchybne s nami spolupracovali. Učiteľom aj žiakom ďakujeme za obrovskú materiálnu zbierku pre psíkov v našom útulku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s touto základnou školou. Za spoluúčasť na besede vďačím Lenke so Smilym a...

16.10.2012

Beseda na ZŠ Gemerská 2

Maťa

S radosťou sme priali pozvanie na ZŠ na Gemerskej ulici. Po milom privítaní sme odštartovali dvoj hodinovú besedu, na ktorej sme žiakov poučili o starostlivosti o zvieratká. Žiaci boli veľmi pozorní a perfektne s nami spolupracovali. Okrem toho pre útulkových psíkov vyzbierali množstvo krmiva, obojky, vôdzky, deky... a...

07.09.2012

Týždňová dobrovoľnícka brigáda v útulku

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili týždňovej dobrovoľníckej brigády v útulku, hlavne však Danke Sakmárovej, ktorá celú brigádu zorganizovala :) Prioritou bola oprava chodníka vo výbehu pre útulkáčov a to sa aj podarilo. Ďakujeme :)  Foto z akcie >>Autor: Danka Sakmárová

07.09.2012

Klubová súťaž

Maťa

Dňa 28. 7. 2012, v sobotu, sme pre psovodov na výcviku zorganizovali klubovú súťaž. Súťaženia v kategórii poslušnosť sa zúčastnilo 13 šikovných súťažiacich. Prvé miesto získala šikovná exútulkáčka Chipsy so svojou psovodkou Majkou Farkašovskou, na druhom mieste sa umiestnil Wainmarský stavač Hugo s Viktóriou Mikitovou a tretie...

30.08.2012

Víťazné obrázky detí zo ZŠ Bernolákova v Košiciach

Na besede v ZŠ Bernolákova Maťka vyhlásila súťaž o najzaujímavejšiu kresbu so psíkom. Rozhodnúť medzi toľkými peknými obrázkami bolo ťažké, nakoniec pani učiteľka vybrala dva najzaujímavejšie obrázky, ktoré boli odmenené reklamnými predmetmi UVP. Autorom obrázku č.1 pod názvom Sadni!  je Miška Jožefiová III.C - 9...

11.07.2012

Beseda v ZŠ Bernolákova v Košiciach

20. 6. 2012 nám pani učiteľka H. Šimalová už po druhý krát pomohla zorganizovať besedu na ZŠ na Bernolákovej ulici v Košiciach. Beseda prebehla v dvoch etapách, najprv pre prvé a druhé ročníky, potom pre tretie a štvrté ročníky. Detičky boli šikovné, vnímavé a pre útulkáčov pripravili darčeky v podobe krmiva, odmien a hračiek....