Beseda na Obchodnej akadémii, Polárna ul. v Košiciach.

Dňa  16.4. sme s našimi havkáčmi prijali pozvanie na Obchodnú akadémiu na Polárnej ulici. Študentov sme oboznámili s problematikou útulkou v SR a s činnosťami UVP. Naši psíkovia študentom predviedli osvečené, ale aj nové triky, ktoré študentov pobavili. Vedenie školy nám na záver prisľúbilo, zorganizovanie zbierky pre útulok.
Ďakujem Janke a Nokijke, Agnes a Tommovy, Ivke a Texy s Arkanom a samozrejme mojej Sony :)
 
Maťa

Beseda na Obchodnej akadémii, Polárna ul. v Košiciach.
Beseda na Obchodnej akadémii, Polárna ul. v Košiciach.
Beseda na Obchodnej akadémii, Polárna ul. v Košiciach.
Beseda na Obchodnej akadémii, Polárna ul. v Košiciach.
Beseda na Obchodnej akadémii, Polárna ul. v Košiciach.
Beseda na Obchodnej akadémii, Polárna ul. v Košiciach.
Beseda na Obchodnej akadémii, Polárna ul. v Košiciach.
Beseda na Obchodnej akadémii, Polárna ul. v Košiciach.
Beseda na Obchodnej akadémii, Polárna ul. v Košiciach.
Beseda na Obchodnej akadémii, Polárna ul. v Košiciach.
Beseda na Obchodnej akadémii, Polárna ul. v Košiciach.
Beseda na Obchodnej akadémii, Polárna ul. v Košiciach.