Beseda na ZŠ v Budimíri.

V stredu 26.3.2014 sme s radosťou priali pozvanie do základnej školy v obci Budimír. Naša náučná beseda a zaujímavé triky našich havkáčov vzbudili pozornosť u žiakov prvého aj druhého stupňa, ale aj u pani učiteliek. Pevne verím, že si každý z tejto besiedky niečo odniesol a že týmto spôsobom šírenia osvety časom dosiahneme to, že bude svet krajší... nie len pre ľudí, ale aj pre zvieratká.
Obrovské poďakovanie patrí žiakom tejto školy, pretože pre náš útulok pripravili materiálnu zbierku, ktorá sa nám ledva vošla do auta. A tiež pripravili finančnú zbierku v hodnote 72Eur a 82 centov.
Ďakujem tiež Ivke, Janke a Agnes.
 
Maťa

Beseda na ZŠ v Budimíri.
Beseda na ZŠ v Budimíri.
Beseda na ZŠ v Budimíri.
Beseda na ZŠ v Budimíri.
Beseda na ZŠ v Budimíri.
Beseda na ZŠ v Budimíri.
Beseda na ZŠ v Budimíri.
Beseda na ZŠ v Budimíri.