Beseda v CVČ Domino.

Pri príležitosti dní Zeme sme za spolupráce s CVČ Domino už po tretí krát zorganizovali pre deti zo základných škôl besedu o starostlivosti o zvieratká. Besedu sme tentokrát zamerali na canisterapiu a jej význam. Deti to veľmi zaujalo a tešíme sa pozitívnym ohlasom na tento deň. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s CVČ Domino.
Ďakujem Lenke, Zenke, Ivke, Mirke a samozrejme našim štvornohým chlpáčom :)
 
Maťa