Canisterapia 2010

4. AKREDITOVANÝ KURZ pre inštruktorov canisterapie

Uskutoční sa v termíne od 1. do 7. mája 2010 v rekreačnom zariadení Bystrá pri Humennom.
Kapacita: 20 frekventantov
Cena kurzu: 210 € (ubytovanie so psom, strava, lektorské zabezpečenie). V cene nie je zahrnutý poplatok za testovanie psa (17 € za každého).
Testovanie psov-terapeutov bude vykonané podľa testovacieho poriadku Eurocanis.
Ú
časť so psom nie je podmienkou pre absolvovanie kurzu.

Na Va
še prípadné otázky odpovieme na dancova.monika(at)centrum.sk, príp. na tel. Čísle 0908 336 503.

Prihlášku zasielajte na: dancova.monika(at)centrum.sk

Uzávierka prihlášok: 10.4.2010.