Ako zabrániť týraniu zvieraťa alebo ako pomôcť týranému zvieraťu

 • Ste svedkom týrania zvieraťa, či zanedbania starostlivosti?
 • Stretli ste sa vo svojom okolí s krutosťou páchanou na zvierati?
 • Viete o tom, že ľudia takto konajúci, porušujú zákon aj dobré mravy?

Aj vy môžete pomôcť.

Ako nahlásiť prípad týrania či opustenia zvieraťa, zanedbanej starostlivosti

KOMU?

Pri podozrení z týrania zvierat sa môžete obrátiť priamo na inšpektora Regionálnej veterinárnej správy - RVPS, ktorá je povinná riešiť každú sťažnosť (v zmysle zákona č.152/1998 o sťažnostiach, nájdete v ňom vybavovacie lehoty, podrobnosti o utajení vašich osobných údajov a i.) na porušovanie zákona o veterinárnej starostlivosti a ochrane zvierat č. 488/2002. Sťažnosť sa podáva písomne s uvedením informácií spomínaných v predchádzajúcom bode.

Alebo sa môžete obrátiť na Úniu vzájomnej pomoci ľudí a psov, kde Vám poradia, ako postupovať.

KDE?

RVPS je kompletným orgánom, ktorý môže po prešetrení prípadu uložiť opatrenia na nápravu alebo chov zakázať. Prípad nahlasujete na príslušný úrad Regionálnej veterinárnej správy v mieste bydliska.

AKO?

Nahlasovanie prípadu:

 • presný opis situácie a okolností, za ktorých k týraniu došlo
 • meno a adresa páchateľa - či už je to majiteľ zvieraťa alebo cudzí človek
 • kedy a kde došlo ku týraniu a či ide o týranie dlhodobé alebo náhodné
 • popíšte, či zviera prejavuje známky fyzického alebo psychického týrania, známky podvýživy
 • kontakt na vás - ak o to požiadate, vaše osobné údaje zostanú utajené.

Poznámka: Aby bolo týranie jednoduchšie postihnuteľné a ste jeho svedkom, najvhodnejšie je odfotiť týrané zviera - zranenia, viditeľné zanedbanie starostlivosti, podmienky, v ktorých žije, celkový a detailný pohľad na zviera a ďalšie zábery, ktoré by nám mohli pomôcť pri riešení. Veľmi vhodné je mať svedkov (aspoň jedného). Samozrejme je nevyhnutné hlásiť každý prípad týrania, aj keď nemáte všetky tieto informácie či fotodokumentáciu.

Kontakt pre nahlasovanie prípadov:

 1. RVPS Košice-mesto, Hlinkova 1/c, 040 01 Košice - mesto, 055 796 1811, 796 1815, 632 5623, fax: 796 1833, rvskeo(at)svssr.sk

 2. RVPS Košice-okolie, Kukučínova 24, 040 01 Košice - okolie, tel. 055 622 3507, 622 2267
  fax:055 622 3369 rvskso(at)svssr.sk

Regionálne veterinárne a potravinové správy spadajú do organizačnej štruktúry Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky www.svssr.sk

Krajská veterinárna a potravinová správa Košice www.svssr.sk/zakladne_info/kvps_ke.asp

Ďalšie dôležité kontakty:

Sloboda zvierat - Linka proti krutosti: 02 / 16187
Inšpektori pre východné Slovensko
Alexandra Kovtunová 0917 380 728
(Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Moldava nad Bodvou, Gelnica,
Košice, Košice - okolie, Lučenec, Poltár)
Viliam Kačmár 0917 916 961
(Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Sabinov, Snina, Sobrance,
Stropkov, Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou)

Útulok Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov
cesta medzi Ludvíkovým dvorom a Haniskou
kontakt: +421 907 441 447, +421 918 564 466
uvp@uvp.sk

Občianske Združenie Psia Duša
kontakt: +421 905 136 016
psiadusa@psiadusa.sk

Veterinárna Asanačná Služba – MVDr. Martin Král
Námestie kozmonautov 5, 040 12 Košice (sídlisko Nad Jazerom)
kontakt: 055/6711018, +421 905 313 084, +421 903 350 372
kralmartin@netkosice.sk

Komentáre