Ďakujeme za Vašu pomoc!

Prvé dni v novom roku som si povedala, že to nie je možné, sotva sa spamätáme z vianočného darčeka vo forme potopy na útulku, príde ďalšia, zháňanie peňazí aspoň na výdaje ohľadom potravy pre našich útulkáčov, ktoré je nutné uhradiť ihneď pri nákupe, rastúce dlhy u veterinárov a množstvo iných nezaplatených účtov, nekonečné čakanie na júl, kedy prichádzajú 2% z daní - náš hlavný príjem, okrem príspevkov ľudí a firiem v rámci verejnej zbierky, praskajúci útulok kvôli rastúcemu počtu nájdených zvierat, zamestnanci chorí kvôli ťažkým podmienkam, v akých sa o zviertká starajú, nervózni ľudia, ktorých stále prosíme o jeden až dvojtýždňovú pomoc s nájdenými zvieratkami, pretože množstvo sa vyšplhalo na rekordné číslo, praskajúce kotle, v ktorých denne varíme zvieratkám, denné zháňanie slamy do búd a hoblín, dreva na kúrenie, stále sa kaziace dve autá so 400 000 najazdenými km, potrebnými na denný prevoz zvierat na ošetrenia, zásobovanie, behanie po úradoch, stagnujúce oficiálne riešené prípady psov žijúcich v neadekvátnych podmienkach a v zlom zdravotnom stave, vďaka našej legislatíve, ktorá nemá nič spoločné s ochranou zvierat v našom štáte, a tak by sa dalo písať ďalej...

Občas to príde, príliš veľa problémov naraz. Ale ako sa hovorí, problémy sú na to aby sa riešili. Ale bez vás, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhate, mali by sme to oveľa ťažšie. Práve vy nám pomáhate ísť ďalej a zachovať si optimizmus. Je to taká vzájomná prepojenosť, dodávate nám pozitívnu energiu a tá priťahuje ďalšiu, vo forme pomoci ľudí s veľkým srdcom v tých najťažších chvíľach. Vtedy si uvedomujeme, že toho dobrého je predsa len oveľa viac ako zlého :)

ĎAKUJEME všetkým, ktorí našim zvieratkám veľmi pomáhate domácou opaterou, 

ĎAKUJEME všetkým za vašu finančnú pomoc vo forme príspevkov v rámci VZ,

ĎAKUJEME všetkým, ktorí ste nám aj počas celej zimy nosili koberce na koterce, deky a krmivo pre zvieratká,

ĎAKUJEME fi. MKV PRESS s.r.o. za darček vo forme sponzorsky vytlačených letákov,

ĎAKUJEME MESTSKÝM LESOM a.s. za sponzorské dodanie palivového dreva,

ĎAKUJEME p. primátorovi Košíc Ing. Františkovi Knapíkovi za zapožičanie poľnej kuchyne na varenie potravy našim útulkáčom,

ĎAKUJEME fi. ORSA za vyrobenie piatich veľkých búd a dvoch boxov pre malých psíkov,

ĎAKUJEME U.S.STEEL Košice, a.s. za promptné odpratanie snehu v okolí útulku,

ĎAKUJEME fi. V.O.D.S., a.s. Košice za sponzorské odpratanie obrovskej kopy použitých hoblín a slamy.

Romana, UVP

USS sa postaralo o odpratanie snehu
USS sa postaralo o odpratanie snehu
USS sa postaralo o odpratanie snehu
USS sa postaralo o odpratanie snehu
Poľná kuchyňa
Poľná kuchyňa
Odpratávanie hnojiska firmou V.O.D.S.
Odpratávanie hnojiska firmou V.O.D.S.