Ďakujeme za nákup krmiva cez e-shop www.paf.sk.

Ďakujeme srdečne darcom, ktorí nakúpili krmivo pre našich útulkáčov cez e-shop http://www.paf.sk/ :)

  • Ingrid Vargová v hodnote 10,80 €
  • Zuzana Kolesárová v hodnote 20,48 €
  • Eva Kováčová v hodnote 10,98 €
  • Lucia Kolyibárová v hodnote 10,55 €
  • anonymný darca v hodnote 20,06 €
  • Anna Kolesárová v hodnote 19,89 €

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhate naplniť brušká 200 psíkom v útulku a mnohým v našich dočasných opaterách :)

Ďakujeme za nákup krmiva cez e-shop www.paf.sk.