Ekotábor v Kysaku

V júli sa uskutočnil v Kysaku ekotábor, ktorý zorganizovala spoločnosť KOSIT, a.s. Košice. Veľmi radi sme prijali pozvanie moderátorky TV Naša Silvie Karolyiovej, ktorá sa starala o program pre deti v tábore. Členky UVP deťom predviedli tanec so psom a prvky z canisterapie.

Ekotábor V Kysaku
Ekotábor V Kysaku