Exútulkáčik Blesk odišiel do psieho nebíčka..

Exútulkáčik Blesk&Rony, nás náhle opustil, keď sa mu zhoršili zdravotné problémy a nebolo už možné mu pomôcť.. Veľmi nás však teší, že posledný rok života prežil v milujúcej rodine, ktorá pre Ronka urobila maximum. Vážime si, že rodina si psíka vzala z útulku aj napriek jeho vyššiemu veku a zdravotným problémom a Rony tak mohol dôstojne dožiť vo svojom novom domove.
Ďakujeme rodine pani Zenky Sladíkovej Krisákovej za lásku, starostlivosť a úžasný domov, ktorý dali Ronkovi.