Inštitúcie

02.06.2010

Canisterapie s Maxi na Špeciálnej základnej škole na Vojenskej ulici v Košiciach

Canisterapiu sme s Maxi začali robiť vo februári 2010. Maxi robí canisterapiu prvý rok, a tak zo začiatku nevedela, čo sa okolo nej deje, keď k nej prišli Romanko a Peťko, stále pozerala na mňa a akoby sa pýtala - "a čo mám robiť?" Prišli sme druhý, tretíkrát a Maxi si začala zvykať, onedlho si chlapcov všímala viac...

10.04.2009

Detská psychiatrická liečebňa Hraň

Hlavný predmet činnosti a úlohy liečebne: Detská psychiatrická liečebňa, n. o. Hraň zabezpečuje komplexnú pedopsychiatrickú starostlivosť o deti a adolescentov trpiacich duševnými poruchami a chorobami. Hlavným predmetom činnosti liečebne je poskytovanie špecializovanej liečebno - preventívnej starostlivosti v rozsahu...

17.11.2008

Domov sociálnych služieb pre hluchoslepých dospelých Maják n. o.

Hluchoslepota je kombinované postihnutie zraku a sluchu, ktoré zapríčiňuje vážne výchovné, komunikačné, vývinové, sociálne a vzdelávacie problémy. Do pojmu hluchoslepota patria 4 kategórie jedincov: je to totálna hluchota a slepota, kedy postihnutý jedinec žije vo svete ticha a tmy,ďalej je to kombinácia slepoty s...

17.11.2008

Reedukačný domov pre deti a mládež Horný Bankov-Košice

Horný Bankov je prímestská turistická oblasť, kam chodia Košičania relaxovať, buď aktívne: turistikou, minigolfom, v zime aj bežkovaním, alebo pasívne: posedávaním v letných bistrách, opekaním špekačiek. V tejto prírode sa nachádza aj náš ústav.

17.11.2008

Liečebno - výchovné sanatórium

Pokiaľ sa v priebehu výchovného procesu objaví zreteľný náznak, že vývin dieťaťa nesmeruje k žiadúcim výsledkom - objavuje sa nutnosť špeciálnopedagogickej nápravy správania a prežívania. takúto špeciálnu výchovnú starostlivosť vyžadujú dve skupiny detí: ťažkovychovávateľné deti (ide o deti, ktorých vrodené temperamentové...

17.11.2008

Pedagogicko-psychologická poradňa Košice (Dyslexia)

Slovo canisterapia vzniklo zložením dvoch slov: latinského "canis", čo znamená pes a gréckeho "terapia", teda liečebná metóda. Canisterapia označuje spôsob terapie, ktorý využíva pôsobenie psa na zdravie človeka. Pes - terapeut? Prečo? Levinson bol jeden z prvých, ktorý sa vážne zaujímal o terapeutický efekt vzťahu medzi...

17.11.2008

Špeciálna základná škola internátna Ždaňa

ŠZŠI v Ždani a ŠPP pri ŠZŠI je vzdialená 15 km od Košíc. V súčasnosti ju navštevuje 168 žiakov s mentálnym postihom. Kapacita internátu je 40,v súčasnosti je v ňom ubytovaných 36 detí s nariadenou ústavnou výchovou. V škole sú žiaci so vzdelávacím variantom A a B.

17.11.2008

Pes v škole

Canisterapia na škole? Medzi zdravými deťmi? Môže si to nazývať každý, ako chce: tvorba domáckejšej uvoľnenejšej atmosféry, príležitosť na tesnejšie prepojenie s prírodou, nové možnosti na formovanie charakteru a vôle detí... Nie, nejde o žiaden zázrak, len o niečo, čo je úplne prirodzené a naturálne. Deti inklinujú k zvieratám...

17.11.2008

Detský klub

Nové vnemy, podpora rozvoja motoriky

17.11.2008

Besedy a ukážky na ZŠ