Kalendár výstav organizovaných pod záštitou SKJ a FCI 2007

CELOŠTÁTNA VÝSTAVA PSOV, CAC

Banská Bystrica - salonek hotelu Hejč, 06. 05. 2007
Ing. Miroslava Záchenská, Ľaliová 13, 976 31 Vlkanová,
e-mail: mzachenska@indprop.gov.sk
Ing. Pavol Lupták, Ďumbierska 20, 974 01 Banská Bystrica, Tel: 048/ 418 81 01

Medzinárodná výstava psov, CACIB

Bratislava, 12.- 13. 05. 2007
MVP- SPZ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava,
Tel: 02/ 52623355, e-mail: kynologia@spz-kynologia.sk

Celoštátna výstava psov, CAC

Senec, 01. 06. 2007
Športový klub stavačov, Budovateľská 6, 900 27 Bernolákovo,
Tel: 0905/353005, e-mail: lacobalogh@zoznam.sk

Medzinárodná výstava psov, CACIB

Nitra, 02.- 03. 06. 2007
MVP sekretariát, Dlhá 90, 949 01 Nitra,
TT+F: 037/ 73363 68, e-mail: nitradogs@stonline.sk, www.nitradogs.sk

Celoštátna výstava psov, CAC

Košice, 15. 07. 2007
SPZ Okresná organizácia, Pri Miklušovej väznici 8, 040 01 Košice,
Tel: 055/ 622 22 12, e-mail: spzke_mesto@stonline.sk

2x Medzinárodná výstava psov, 2xCACIB

Bratislava, 18.08.2007 a 19.08.2007
Medzinárodná výstava psov, SPZ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Tel: 02/52623355, e-mail: kynologia@spz-kynologia.sk

Medzinárodná výstava psov, CACIB

Nitra, 03.- 04. 11. 2007
Nitracanis, P.O.Box 56 F, 949 01 Nitra, Tel: 037/ 7739341-2, Fax: 037/ 7734967
e-mail: nitracanis@nitracanis.sk

Šampión šampiónov SR a Ples kynológov

Bratislava, 08. 12. 2007
Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Tel/Fax: 02/ 52 49 22 98, e-mail: skj(at)skj.sk