Kde nás nájdete

Odkarentizované zvieratká si môžete prísť pozrieť, prípadne osvojiť každý deň v útulku na ceste medzi Ľudvikovým dvorom a Haniskou (smer z Košíc na Šacu. Ľudvikov dvor je tretia dedina od Košíc za Perešom a Poľovom. Tam je odbočka doľava na Hanisku. Ak si budete všímať pravú stranu cesty, miniete malú benzínovú stanicu, skleníky a všimnete si aj teplovodné potrubie ťahajúce sa popri ceste. To sa na jednom mieste nadvihne a vytvorí akúsi bránu. Do nej zabočíte a ste u nás. Uvidíte i naše informačné tabule.

Čas vyhradený pre záujemcov

1. apríl - 30. september od 14.30 - 17.00 hod. (pondelok – nedeľa)
1. október - 31. marec od 14.00 - 16.00 hod. (pondelok – nedeľa)

Prosíme, rešpektujte tieto hodiny vyhradené pre záujemcov. Útulok sa zatvára presne v uvedený čas.

Viac informácií o osvojení