O psíkoch a našich deťoch

  • O psíkoch a našich deťoch
  • O psíkoch a našich deťoch

V minulom šk. roku bola naša škola oslovená s ponukou canisterapie a túto ponuku sme samozrejme s radosťou uvítali. Veď človek nemusí byť odborník z oblasti špeciálnej pedagogiky, aby pochopil, že zvieratá otvárajú bránu do duše dieťaťa. Keď sa opýtate dieťaťa, ktoré je osamelé, cíti sa neprijaté rovesníkmi alebo má iné emocionálne, či sociálne problémy na to, čo by si prialo, keby mako kúzelnícku paličku, málokedy odpovie, že by chcelo mať viac priateľov. Ale veľmi často odpovie, že by si želalo mať psíka. Pes je pre dieťa kamarátom, komunikačným partnerom a hlavne niekým, kto ho dokáže bezhranične prijať také aké je. Dáva pozitívnu spätnú väzbu a učí ho, že ak ho má úprimne rado, vráti mu jeho lásku späť. Veľmi dobre sme vedeli, že deti našej školy, potrebujú takéto prijatie a pozitívnu spätnú väzbu ešte o trošku viac, než iné deti.

Psíkovia začali navštevovať našu školu začiatkom školského roka a aby sme uspokojili všetky deti, mali sme psíka, ktorý chodil pravidelne do každej triedy a zároveň psíkov, ktorí boli vybratí pre deti s väčšími problémami. Tieto problémy boli z oblasti autistického spektra, narušenej komunikačnej schopnosti, psík chodil aj k dievčatku s kombinovaným postihom alebo k mentálne retardovanému dievčatku s citovou depriváciou.

Klamala by som, keby som povedala, že účinky boli zázračné. Ale to ani nikto z nás nečakal. Tí, ktorí robia v praxi s deťmi so zdravotným znevýhodnením vedia, že zázraky sa nedejú - pokrok je vecou každodenných drobných úspechov. A tieto drobné úspechy sme mali možnosť spoločne sledovať. Chlapček s autizmom, ktorý nekomunikoval so svojim okolím zrazu na pár sekúnd nadviazal očný kontakt. Dievčatko s mutizmom, stiahnuté do seba vo svojej úzkosti zmenilo na pár minút držanie svojho tela - ukázalo nám, že je toho schopné. Citovo deprivované, mentálne postihnuté dievčatko deň po dni prekonávalo svoj strach z toho cudzieho chlpatého zvieraťa a dovolilo si ho pritúliť.... To všetko sme vnímali s radosťou a sme za prácu dievčat – canisterapeutiek vďační. Vďaka ich ochote a trpezlivosti ich psíkov sme sa o našich deťoch naučili zas niečo viac.

Mgr. Simona Šimková
školský psychológ

O psíkoch a našich deťoch
O psíkoch a našich deťoch
O psíkoch a našich deťoch
O psíkoch a našich deťoch
O psíkoch a našich deťoch
O psíkoch a našich deťoch
O psíkoch a našich deťoch
O psíkoch a našich deťoch
O psíkoch a našich deťoch
O psíkoch a našich deťoch
O psíkoch a našich deťoch
O psíkoch a našich deťoch