Pomoc MČ Košice - Juh našim útulkáčom.

S Mestskou časťou Košice - Juh spolupracujeme od roku 2012, kedy sme podpísali zmluvu o vzájomnej spolupráci. 
Ďakujeme veľmi pekne MČ Košice - Juh za organizovnie materiálnych zbierok pre našich útulkáčov, ďakujeme obyvateľom mestskej časti, ktorí do zbierok prispeli krmivom, podstieľkami a drobnochovateľskými potrebami. 
Ďakujeme v mene našich takmer 200 zverencov v útulku :)