Príbehy

28.05.2011

Canisterapia a psychiatria

Igor Lukáč

Písať na stránkach UVP o canisterapii ako o dôležitej metóde v rámci sociálnej rehabilitácie, liečby telesných i duševných porúch, je nosením dreva do lesa.

15.03.2010

O psíkoch a našich deťoch

Mgr. Simona Šimková

V minulom šk. roku bola naša škola oslovená s ponukou canisterapie a túto ponuku sme samozrejme s radosťou uvítali. Veď človek nemusí byť odborník z oblasti špeciálnej pedagogiky, aby pochopil, že zvieratá otvárajú bránu do duše dieťaťa. Keď sa opýtate dieťaťa, ktoré je osamelé, cíti sa neprijaté rovesníkmi alebo má iné...

10.04.2009

Detská psychiatrická liečebňa – Hraň

Eva Bocková

Vždy keď si spomeniem na svoju prvú cestu do Hrani, neviem sa ubrániť smiechu. Smiechu z mojich zbytočne prehnaných reakcíí-strachu a s ním spojených žalúdočných problémov pred prvou návštevou. Akosi vo mne už len názov vzbudzoval rešpekt. Niekde v podvedomí som očakávala prísny personál, Možno by to bolo...

10.04.2009

Happy terapeutka...

Adam začal mať problémy v škole, keď sa učili počítať s prechodom cez desiatku. Bolo to v druhom polroku prvého ročníka. Vtedy začali aj jeho prvé výbuchy. "Nič nedokážem, nič neviem, ja sa zabijem, nenávidim ťa, choď preč!" Slzy, krik, hnev boli u nás skoro na dennom poriadku. Ako som mu mala vysvetliť,...