Reedukačný domov pre deti a mládež

Reedukačný domov pre deti a mládež Horný Bankov - Košice

Horný Bankov je prímestská turistická oblasť, kam chodia Košičania relaxovať, buď aktívne: turistikou, minigolfom, v zime aj bežkovaním, alebo pasívne: posedávaním v letných bistrách, opekaním špekačiek. V tejto prírode sa nachádza aj náš ústav.

Kto sme...

Reedukačný domov pre deti a mládež (ďalej RDDM) zabezpečuje komplexnú odbornú starostlivosť o deti a mládež s poruchami správania, asociálnym vývinom a trestnou činnosťou, ktoré boli na základe rozhodnutia štátneho orgánu vyňaté z rodiny a umiestnené do inštitucionálnej výchovy.

RDDM prijíma deti po celý rok, s nariadenou ústavnou výchovou, ochrannou výchovou alebo na základe predbežného opatrenia. Umiestňujú sa k nám deti vo veku od 12 rokov do dosiahnutia dospelosti alebo ak má niekto šťastie - do času rozhodnutia súdu o zrušení ústavnej výchovy.

Naše zariadenie má nepretržitú prevádzku. Sme koedukovaní - spolu si tu nažívajú chlapci aj dievčatá - sú to obyčajné deti a mládežníci, ktorí sa radi smejú, rozprávajú, športujú, bavia sa, ale aj z času na čas vyvádzajú a robia neplechu.

Žijú v ústave podľa istých pravidiel, bez svojich blízkych, niektorí niekoľko mesiacov, iní niekoľko rokov, no nestrácajú nádej. Pre nedostatok lásky, starostlivosti, opatery a ochrany dospelých sa dostali na nesprávnu cestu. Zažili si trpkosť v živote. Teraz sa snažia vykročiť tou správnou nohou do nového, "normálneho" života.

čas

Ako u nás beží každodenný život...

Deti sa snažia pochopiť, že dodržiavanie pravidiel v živote človeka je dôležité pre ich opätovné zaradenie sa do reálneho života. Majú teda stanovený režim, okolo ktorého sa točí ich život.

raňajky

Po výdatných raňajkách nohy všetkých smerujú priamo do školy, keďže vzdelanie mladý človek potrebuje. A im sa takto ponúkla šanca doplniť si vzdelanie, v ktorom častokrát niečo zameškali.

obed

RDDM má základnú školu a odborné učilište - poľnohospodársku výrobu. Po náročnej práci mozgových buniek a spálení veľkého množstva energie, ju potrebujú opätovne doplniť obedom.

 

No predtým sa základná škola ešte zúčastní dennej komunity, na ktorej môžu otvorene vyjadriť akýkoľvek svoj názor a riešiť nezhody. Učni ju majú osobitne za obedom. Raz za mesiac sa koná celoústavná komunita, na ktorej sa bilancuje celý mesiac a rozdávajú sa rozmanité odmeny. Z radov detí je vytvorená spoluspráva. Zástupcovia detí majú za úlohu prezentovať ich potreby a názory.

Za obedom trávia čas vo svojich skupinách. Vnútorne sa členia na skupiny so zatvoreným režimom, na skupinu s polootvoreným a otvoreným režimom (otvorené oddelenie je zatiaľ raritou na Slovensku).

4 výchovné skupiny tvorí základná škola, momentálne je jedna skupina miešaná: chlapci a dievčatá (tie sú našimi kvetinkami medzi toľkými chlapcami :)). 1 skupinu máme učňovskú a 1 skupinu na otvorenom oddelení. Na otvorené oddelenie sa dostanú chlapci, ktorí si zaslúžia viac voľnosti vďaka ich lepšiemu a najmä zodpovednejšiu správaniu. Chodia do škôl do Košíc a poobede sa vracajú do ústavu. Prechodom medzi zatvoreným a otvoreným režimom je polootvorená skupina, v ktorej si chlapci so zatvorených skupín môžu vyskúšať čo sa doposiaľ už naučili.

Poobede nastupujú záujmové, relaxačné a pracovné činnosti, ako aj polhodinka osobného voľna.

Pravdaže uhádnete, že najradšej trávia voľný čas vonku na ihrisku pri športe. Veľmi dobre im ide futbal a nohejbal. Realizovať sa môžu aj všelijako tvorivo: prispievaním do interného časopisu, skrášľovaním svojich izieb, klubovní, ako aj tried rôznymi umeleckými výtvormi.

Zapájajú sa aj do sociálno-psychologických hier a besied.

Musíme o nich povedať, že sú aj dosť pracovití, aj keď sa nie vždy a hneď hrnú do práce. Svoje izby a oddelenia si sami každý deň upratujú - ani smietku tam nenájdete - no, možno niekedy, ale len nejakú malú :). Ani náš areál budovy im neostáva ľahostajný a po frflaní urobia to, čo majú. Zveľaďujú nám ho najmä naši učni - záhradníci.

Po dostatočnom uvoľnení na nich čaká príprava na vyučovanie na nasledujúci deň.

A opäť doplniť energiu večerou.

Po celom dni sa konajú večerné komunity, na ktorých sa hodnotí deň a správanie.

5-stupňové hodnotenie (pochvala, spokojnosť, priemer, nespokojnosť, pokarhanie) ponúka rôzne odmeny, ale aj berie výhody. Záleží to od detí, čomu dajú prednosť.:)

Sledovaním TV spravodajstva sa pomaly končí deň a všetci sa ukladajú spať.

Keďže každý deň je dosť rovnaký, veľkú radosť spravia aktivity mimo zariadenia: turistika, kino, nákupy v meste (ak je za čo), koncerty, viacdňové výlety...

Obľúbený deň je aj streda. Konajú sa krúžky: plavecký, počítačový, varenie, turistický. Chodilo sa aj na kone.

Tak z tohto si môžete urobiť približnú predstavu, ako asi ubiehajú dni našim deťom... Sú deti, ktoré sa dokážu rýchlejšie prispôsobiť tomuto životnému = ústavnému štýlu, niektorým to ide pomalšie a sú aj deti, ktoré si neprivyknú vôbec.

Canisterapia na Bankove

Na Bankove deti navštevujú 4 canisterapeutické psíky.

4 chlapci a jedno dievča zo ZŠ chodia k 2 labradorkám, k Dejzy a Kloudy. 3 chlapci z učňovky sa stretávajú s labradorkou Happy. A ďalší 3 chlapci z učňovky nedočkavo vyzerajú border kóliu Lindu.

Neviete si predstaviť ako sa stále tešia na ich štvornohých kamarátov. Je to pre nich milé rozptýlenie z každodenného stereotypu.

S niektorými je psík kamarát hneď a na tých, ktorí majú z neho trochu strach, tolerantne vyčkáva, kým sa osmelia.

Dozvedia sa čo všetko psík potrebuje, ako sa treba o neho starať. Veľkú radosť majú, ak sa so psom naučia nejaký povel a on ich potom na slovo počúva. Treba pritom ale značnú trpezlivosť, ktorej sa učí nielen pes, ale aj oni.

Naozaj si cenia, čo pre nich všetci canisterapeuti/tky robia. Umožňujú im znovu a znovu sa stretávať s ich kamarátmi. Hneď im srdce zaplesá pri pohľade na veselé oči a rozjarený chvost, ktorým ich pes víta. ĎAKUJEME!

Bol 22.december. Dušan mi vyrobil nádherný vianočný svietnik. Priali sme si šťastné a veselé Vianoce, keď sklonil hlavu a povedal: "Chcem Vám ešte niečo povedať. Chcel by som Vám poďakovať, že tu s Happy chodíte. Veľmi sa na vás teším , pomáha mi to." A začali Vianoce...

Katka Schwartzová