Škola QSI na ul. L. Novomeského

V mene U.V.P sa chcem poďakovať škole QSI na ul. L.Novomeského 2 v Košiciach. Žiaci spolu s p.učiteľkou Sue Hagedorn zorganizovali zbierku pre náš útulok, vyzberali veľmi peknú sumu 316,32 Eur, ktorá bude použitá na nákup krmiva a liekov. V príjemnej atmosfére nám predviedli vlastný, program a za ním nasledovali ukážky poslušnosti a tanca so psom našich, musím povedať veľmi šikovných dievčat a ich psíkov, Maťa so Zorkom, Anička si Simbou, Zuzka s Tvigy, Kristína s Chili.

ĎAKUJEME 

Romana Šerfelová

  • Psy v škole
  • Psy v škole
  • Psy v škole
  • Psy v škole
  • Psy v škole
  • Psy v škole