Skúšky 2010

1) AD

Dátum konania, miesto konania, adresa vedúceho akcie, rozhodca:

25.04. B.Bystrica, Mgr. I.Kočajda, Radvanská 25, 974 01 B.Bystrica, Majsniar

14.11. Vyhne, Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93, Kočajda

2) Medzinárodné (IPO + SchH)

Dátum konania, miesto konania, adresa vedúceho akcie, rozhodca:

20.03. Chorvátsky Grob, Marta Majtasová, Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava, Bočkai

27.03. Prešov-RST, Matúš Balún, 0905 129 846, Marton

10.03. Imeľ, Vojtech Hübsch, 0908 415 920, Ráček

11.04. Sĺňava, Jozef Piovarči, Teplická 29, 921 01 Piešťany, Sobolič

17.04. Pezinok, Roman Novota, Záhradná 56, 900 26 Slovenský Grob, Benovič

15.05. Košice-Anička, Bc. Michaela Burianová, 0908 092 841, Szabó

16.05. Poprad-Canislog, Jozef Olearčin, Dostojevského 45, 058 01 Poprad, Marton

22.05. Žilina 1, Rudolf Danek, 0905 358 582 , Kucková

29.05. Smižany-Slovenský raj, MVDr. Kristína Kovaľová, 0905 903 102, Petruš

30.05. Nitra-mesto, Ing. Jaroslav Bako, 0904 392 898, jbako@pacomputers.sk, Ružička

05.06. Bardejov, Martina Mizeráková, B.S.Timravy 15, 085 01 Bardejov, Čurila

19.06. Ružomberok, Juraj Jáger, 0905 511 257, Honíšková

26.06. KŠK-ECE Bardejov, Ján Sudimák, 0905 489 062, P.Lengvarský

03.06. Košice-Krásna, Lucia Prokopová, Sputnikova 7, 040 12 Košice, P.Lengvarský

11.06. L. Hrádok, Libor Záhradník, 0903 353 926, Libzah@centrum.sk, Kucková

04.06. Bardejov, Martina Mizeráková, B.S.Timravy 15, 085 01 Bardejov, Petruš

11.09. Detva, Radomír Lipták, 0905 251 699, Tatarko

12.09. Vranov n.Topľou, Peter Lengvarský, 0907 680 228, Čurila

18.09. Mestečko-Mladosť, Bc. Ivan Suchánek, 0905 233 443, Honíšková

25.09. Banská Belá, Milan Babirád, 966 15 Banská Belá 241, Štrba

25.09. Košice-Rona, Jozef Poruban, l.mája 11, 040 18 Košice-Krásna, Petruš

03.10. Bratislava KŠK 1, Andrej Dudáš, 0903 860 817, Hinerová

09.10. Pohranice, Anton Kondé, 0905 720 612, Ráček

16.10. Chorvátsky Grob, Eva Fischerová, Vážska 19, 821 07 Bartislava, Majtas

16.10. Blatné, MVDr. Ján Kuštár, Senecká 25/A, 900 24 Veľký Biel, Sobolič

16.10. Trenčín DMT, Ing. Agata Meravá, Olbrachtova 10, 911 01 Trenčín, Klíma

16.10. Brezno, Marián Petrek, 0905 207 066, Kucková

16.10. Orava-Párnica, Ján Franko, 0905 525 663, jan.franko@minv.sk, Danek

17.10. Hnúšťa, Miroslav Svitek, Mládeže 783, 981 01 Hnúšťa, Danek

23.10. Žilina 1, Rudolf Danek, 0905 358 582, Tatarko

23.10. Trnava 1, Jozef Spevák, Š.Moyzesa 34, 917 01 Trnava, Hinerová

30.10. Imeľ, Vojtech Hübsch, 0908 415 920, Majtas

30.10. D. Streda, Ivan Dobiš, 0903 677 769, Bočkai

30.10. Bratislava-Most, Dáša Kostelná, Narcisová 56, 821 01 Bratislava, Benovič

30.10. Lučenec, Mgr. Jaroslav Sitarčík, 0911 209 714, Bihari

30.10. KŠK-ECE Bardejov, Ján Sudimák, 0905 489 062, Čurila

3) Špeciálne skúšky + SVV3

Môžu sa vykonávať v termínoch masových skúšok súčasne s nimi podľa rozpisu, za dodržania maximálneho počtu 10-tich psovodov u vybraných rozhodcov.

4) Skúšky malých plemien

Môžu sa vykonávať v termínoch masových skúšok súčasne s nimi podľa rozpisu, za dodržania maximálneho počtu 10-tich psovodov v jednom termíne u vybraných rozhodcov.

5) Skúšky všestranného výcviku (SVV)

Západoslovenský región

Dátum konania, miesto konania, adresa vedúceho akcie, rozhodca:

20.03. Trnava 1, Jozef Spevák, Š.Moyzesa 34, 917 01 Trnava, Majtas

27.03. Vinodol, Roman Čulík, 951 06 Vinodol 520, Ráček

03.04. Kolárovo, Marcel Molnár, 0915 111 705, Hübsch

10.04. Holíč, Martin Foriška, 908 47 Radimov 88, Ružička

10.04. Kolačno, Miloš Hudok, 958 41 Kolačno 243, Palec

17.04. Trenčín-Laugaricio, Alojz Pristach, Liptovská 2, 911 08 Trenčín, Salai

24.04. Gbely, Mgr. Dušan Vrbňák, Štefánikova 381, 908 45 Gbely, Majtasová

24.04. Blatné, MVDr. Ján Kuštár, Senecká 25/A, 900 24 Veľký Biel, Benovič

24.04. Prašice, Peter Detko, 1,mája 167, 956 22 Prašice, Tóth

09.05. Dolné Krškany, Štefan Ďurfina, 0905 615 245, Hübsch

11.05. Polícia-Slovakia /len pre potreby PZ/, Ružička

15.05. Trenčín - DMT, Ing. Agata Meravá, Olbrachtova 10, 911 01 Trenčín, Jančiček

29.05. Dolná Streda, Ivan Dobiš, 0903 677 769, Drlička

29.05. Nitra-mesto, Ing. Jaroslav Bako, 0904 392 898, jbako@pacomputers.sk, Mazúr

19.06. Jablonica, /+ SMP/, Bc.Jana Hamerlíková, 0915 311 460, 034/6583310, Kadlecaj

28.08. Sĺňava, Jozef Piovarči, Teplická 29, 921 01 Piešťany, Palec

18.09. Modra-J.Stolárika, Miroslav Galáš, 0907 427 256, Jaký

18.09. Pezinok, Roman Novota, Záhradná 56, 900 26 Slovenský Grob, Kadlecaj

02.10. Hokovce, Tibor Bagonya, 0905 891 208, Štaudinger

05.10. Polícia-Slovakia /len pre potreby PZ/, Kozárek

09.10. Holíč, Martin Foriška, 908 47 Radimov 88, Jaký

09.10. Gbely, Mgr. Dušan Vrbňák, Štefánikova 381, 908 45 Gbely, Hamerlík

16.10. Trenčín - EXCEL, Pavol Švajda, 0907 160 547, Palec

16.10. N. Zámky, Ing. Roman Hausleitner, Tatranská 32, 940 55 Nové Zámky, Mazúr

16.10. Leopoldov, Jozef Tkáč, Gucmanová 656/14, 920 41 Leopoldov, Malina

30.10. Hlohovec, PaedDr. Bohuslav Čulák, Drevená 3, 920 01 Hlohovec, Tóth

06.11. Vinodol, Roman Čulík, 951 06 Vinodol 520, Tóth

06.11. Skalica, Mgr. Ján Vašečka, Školská 27, 909 01 Skalica, Adamuščin

Stredoslovenský región

Dátum konania, miesto konania, adresa vedúceho akcie, rozhodca:

27.03. Rimavská Sobota, Stanislav Terek, 0904 457 086, Sitarčík

11.04. Martin-Odtoky, Mgr. Martina Babíková, S.Chalúpku 16, 036 01 Martin , Gajdoš

17.04. L. Hrádok, Libor Záhradník, 0903 353 926, Libzah@centrum.sk, Tatarko

18.04. B.Bystrica, Mgr. Ivan Kočajda, Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica, Mažári

24.04. Lučenec, /+SMP/, Mgr. Jaroslav Sitarčík, 0911 209 714, Tatarko

24.04. Brezno, Marian Petrek, 0905 207 066, Adamčiaková

09.05. Hnúšťa, Miroslav Svitek, Mládeže 783, 981 01 Hnúšťa, Surový

29.05. Vyhne, Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93, Bihari

12.06. Martin-MKZB, Dušan Krupa, Kuzmányho 245/2, 039 01 Turč. Teplice, Slačková

12.06. Námestovo, Miroslav Lešňovský, Lazová 388, 029 43 Zubrohlava, Gajdoš

28.08. Trstená-mesto, Milan Frelich, 0903 513 542, Kormoš

11.09. Žilina-Sanedog, Ján Šrámek, M.Bela 63/2, 010 15 Žilina, Adamčiaková

18.09. Ružomberok, /+ malé plemená/ Juraj Jáger, 0905 511 257, Sitarčík

18.09. Dlhá nad Kysucou, Marián Vráblik, Vyšný Koniec 97, 023 54 Turzovka, Kačník

02.10. Žilina1, Rudolf Danek, 0905 358 582, Kormoš

09.10. Turany, Peter Kolok, SNP 902/20, 038 53 Turany, Nalevanko

16.10. Bojnice, Igor Letavay, Cintorínska 104, 972 01 Bojnice, Klíma

24.10. Martin-Odtoky, Mgr. Martina Babíková, S.Chalúpku 16, 036 01 Martin, Kormoš

Východoslovenský región

Dátum konania, miesto konania, adresa vedúceho akcie, rozhodca:

27.03. Košice-Rona, Jozef Poruban, 1.mája 11, 040 18 Košice-Krásna, P.Lengvarský

17.04. Drienov, Marián Lendel, Kvetná 1, 082 04 Drienov, Kostovaľová

24.04. Prešov, Andrej Sabanoš, 0911 438 581, Sudimák

01.05. Bardejov, Martina Mizeráková, B.S.Timravy 15, 085 01 Bardejov, Marton

28.08. Bardejov, Martina Mizeráková, B.S.Timravy 15, 085 01 Bardejov, Moré

04.09. Prešov2-Bikoš, Peter Špes, Clementisova 10, 080 01 Prešov, Kostovaľová

18.09. Drienov, Marián Lendel, Kvetná 1, 082 04 Drienov, Moré

25.09. Prešov, Andrej Sabanoš, 0911 438 581, P.Lengvarský

02.10. Slovinky, Rudolf Vereš, 0915 045 486, P.Lengvarský

16.10. Košice-Anička, /+ malé plemená/ Bc. Michaela Burianová, 0908 092 841, Sudimák

16.10. Poprad Canislog, Jozef Olearčin, Dostojevského 45, 058 01 Poprad, Sudimák

30.10. Košice-Krásna, Lucia Prokopová, Sputnikova 7, 040 12 Košice, Marton