Sponzorská tlač našich letákov :)

Ďakujeme veľmi pekne majiteľovi tlačiarne MKV Press, ktorý nám dal vytlačiť sponzorsky 5 000 kusov letákov s informáciami o UVP a o útulku :) Tlačiareň MKV Press nám sponzorsky tlačí letáky už niekoľko rokov a pre nás je to veľká pomoc.

Srdečne ďakujeme :)

Sponzorská tlač našich letákov :)
Sponzorská tlač našich letákov :)