"Kdysi dávno existovala rada všech bytostí. Ty vyjadřovala ruzné představy Stvořitele v nejrúznejších podobách. U poradního stolu zasedal hmyz, ptáci, plazi, savci, vačnatci i lidé.

Každý z druhú ztelesňoval nějaký zpúsob života a podělil se o své zkušenosti s ostatními.

Zpočátku byli mezi sebou všichni propojeni. Tvořili jeden celek. Potom se jednoho dne lidé rozhodli nedocházet k poradnímu ohni. Stali jsme se sebestřednými a zapomněli na slib sdílet své zkušenosti s ostatními. Propast mezi lidmi a ostatními druhy se stále prohlubovala. Většina zvířat si šla dál svou cestou, ale tři z nich vzdalování zvířat a lidí trápilo. Rozhodli se opustit své druhy a připojit se k člověku. Doufali, že se jim podaří přivést lidi zpátky k jednotě a lásce. Byli to pes, kočka a kúň. Dodnes nám stačí se na chvíli zastavit a tihle tři nám ochotně připomenou, kým skutečně jsme."

Kate Solisti-Mattelonová - Hovory se psem