Termíny skúšok IPO, SchH, SVV 2006

6. SKÚŠKY Z VÝKONU

a/ AD

8.4. Rohožník, Gabriela Králiková, 906 38 Rohožník 347 /M.Kadlecaj
26.8. B. Bystrica, Mgr. Ivan Kočajda, Radvanská 25, 974 01 B.Bystrica /J.Štaudinger

b/ WUSV - SchH

8.4. Michalovce, Judita Kostovaľová, Štefánikova 28 B2/A, 071 01 Michalovce /Čurila
8.4. Pohranice, Anton Kondé, 951 02 Pohranice, tel.: 0905 720612 /Klačman
22.4. Imeľ, Vojtech Hübsch, Hradná 821/10, 946 52 Imeľ, 0908 415920 /Grác
29.4. Pezinok, Roman Novota, Záhradná 56, 900 26 Slovenský Grob, tel.: 0905 554997 /Bočkai
6.5. Bratislava-KŠK 1, Tibor Štvrtecký, Lysákova 6, 841 01 Bratislava /Benovič
23.9. Bardejov, Ján Sudimák, Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov /Marton2
4.9. Vranov nad Topľou, Peter Lengvarský, Na Hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou /Petruš
30.9. Pezinok, Roman Novota, Záhradná 56, 900 26 Slovenský Grob, tel.: 0905 554997 /Sobolič
28.10. Chorvátsky Grob, Július Benovič, Furdekovej 6, 851 03 Bratislava /Kadlecaj

UPOZORNENIE:

Z rozhodnutia Výcvikovej komisie WUSV platí pre skúšku SchH1 pri disciplíne obrana na splnenie limitu skúšky 70 bodov. Tento limit (70 bodov) neumožňuje pokračovanie na skúšku SchH2.
V prípade záujmu o účasť na vyššej skúške musí byť skúška SchH1 zopakovaná so splneným limitom 80 bodov.

c/ Vrcholové skúšky

Môžu sa vykonávať v termínoch masových skúšok súčasne s nimi podľa rozpisu, za dodržania maximálneho počtu 10-tich psovodov u rozhodcov:
Benovič, Buday, Čurilla, Drlička, Fabian, Grác, Hamerlík, Holdoš, Kalináč, Klačman, Klíma, Krivošík, I.Lengvarský, P.Lengvarský, Majtás, Mazúr, Orvan, Palec, Petruš, Pješčák, Ráček, Reiter, Ružička, Sláčková, Sudimák, Szabó, Šaliga, Štaudinger, Štrba, Tatarko.

d/ Skúšky malých plemien

Môžu sa vykonávať v termínoch masových skúšok súčasne s nimi podľa rozpisu, za dodržania maximálneho počtu 10-tich psovodov v jednom termíne u rozhodcov:
Fabian, Gajdoš, Holdoš, Kadlecaj, Kalináč, Klačman, I.Lengvarský, Malina, Prouza, Sitarčík, Szabó, Štaudinger, Tatarko, Ufrla.

e/ Masové skúšky

E1/ MEDZINÁRODNÉ (IPO)

1.4. Chorvátsky Grob, Július Benovič, Furdekovej 6, 851 03 Bratislava /Jaký
8.4. Vranov nad Topľou, Peter Lengvarský, Na Hrunku 52, 093 03 Vranov nad Topľou /Petruš
8.4. Vrbové, Miroslav Slovák, 6.apríla 367/3, 922 03 Vrbové /Drlička
9.4. Bratislava-Tryskáč, Ing. Dáša Kostelná, Narcisová 56, 821 05 Bratislava, 0905 910063 /Bočkai
29.4. Liptovský Hrádok, Libor Záhradník, Belánska 578, 033 01 Liptovský Hrádok, 044/5224573, 0903 353926 /Kucková
29.4. Ružomberok, Juraj Jáger, Školská 413, 034 95 Likavka /Danek
29.4. Senica, Rastislav Mjakiš, Novomeského 1214, 905 01 Senica, 0915 706256 /Kozárek
13.5. Košice-Anička, Miriam Vališová, Užhorodská 15, 040 01 Košice /P.Lengvarský
14.5. Žilina 1, Rudolf Danek, F. Majocha 20, 010 01 Žilina /Kucková
20.5. Dolná Streda, Ivan Dobiš, Topoľová 2842/12, 926 01 Sereď /Sobolič
21.5. Rohožník, Gabriela Králiková, 906 38 Rohožník 347 /Bočkai
28.5. Bardejov, Ján Sudimák, Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov /Szabó
3.6. Pezinok, Roman Novota, Záhradná 56, 900 26 Sl. Grob, 0905 554997 /Benovič
9.9. Košice-RONA, Renáta Porubanová, Galaktická 36, 040 01 Košice, 0905 440271 /Pješčak
15.9. Šalková, Roman Nemčok, Astrová 3, 974 01 Ban.Bystrica, 0905 256109 /Buday
23.9. Detva, Radomír Lipták, Piešť I., č. 268, 962 12 Detva, 0905 251 699 /Reiter
23.9. Prešov 2-Bikoš, Peter Špes, Clementisova 10, 080 01 Prešov, 0907 457683, 051/7746640 /Olearčin
30.9. Pohranice, Anton Kondé, 951 02 Pohranice 25, 0905 720612 /Grác
7.10. Brezno, Gustav Telka, Krčulova 6, 977 01 Brezno, 048/6112082, 6112834 /Danek
7.10. Lazany, Ján Baláž, 972 11 Lazany 432, 0907 618650, 046/5485519 /Honíšková
7.10. Hlohovec, Rastislav Vladovič, 920 01 Koplotovce 161, 0903 760684 /Klačman
7.10. Malacky-Záhorák, Anton Gašpar, Vajanského 4, 901 01 Malacky /Salai
14.10. V. Krtíš-Brakapet, Bc. Katarína Jurásková, Za Parkom 27, 990 01 V. Krtíš /Honíšková
14.10. Trenčíl-Excel, Jaroslav Kučera, Dobrá 1101, 914 01 Tr. Teplá, 0908 773418 /Ružička
15.10. Púchov-Mladosť, Bc. Ivan Suchánek, Komenského 1651/88, 020 01 Púchov, 0905 233443 /Klíma
21.10. Bratislava-Vtáčnik, Ľudovít Svoboda, Sibírska 29, 831 02 Bratislava, 0905 962314 /Majtas
21.10. Kolárovo, Karol Huszárik, Dolná 19, 946 03 Kolárovo, 0905 374692 /Mazúr
28.10. Dolná Streda, Ivan Dobiš, Topoľová 2842/12, 926 01 Sereď /Grác
29.10. Žilina 1, Rudolf Danek, F. Majocha 20, 010 01 Žilina /Klíma
29.10. Bratislava-Tryskáč, Ing. Dáša Kostelná, Narcisová 56, 821 05 Bratislava, 0905 910063 /Benovič

E2/ SKÚŠKY VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU (SVV)

ZÁPADOSLOVENSKÝ REGIÓN

8.4. Kolačno, Miloš Hudok, 958 41 Kolačno 243, 038/7486666, 0907 331761 /Drlička
8.4. Vinodol, Roman Čulík, 951 06 Vinodol 520, 0907 224400 /Moravanský
9.4. Holíč, Martin Foriška, 908 47 Radimov 88 /Salai
9.4. Rohožník, Gabriela Králiková, 906 38 Rohožník 347 /Kozárek
22.4. Pobedím, Jozef Bílik, 916 23 Pobedím 323 /Ružička
22.4. Hokovce, Tibor Bagonya, Mládežnícka 21, 936 01 Šahy /Grác
22.4. Kolárovo, Karol Huszárik, Dolná 19, 946 03 Kolárovo, 0905 374692 /Šaliga
29.4. Bratislava-Vtáčnik, Ľudovít Svoboda, Sibírska 29, 831 02 Bratislava, 0905 962314 /Benovič
6.5. Malacky, Anton Gašpar, Vajanského 4, 901 01 Malacky /Kozárek
6.5. Trenčín-DMT, Agáta Meravá, Olbrachtova 10, 911 01 Trenčín /Drlička
13.5. Bratislava-Staré ihrisko, Klub kynológov Staré ihrisko, Trenčianska 27, 821 09 Bratislava /Benovič
13.5. Bratislava-KŠK 1, Tibor Štvrtecký, Lysákova 6, 841 01 Bratislava /Salai1
4.5. Piešťany, Andrea Podhorská, Teplická 29, 921 01 Piešťany /Drlička1
8.5. Bratislava-Polícia Slovakia, (len pre potreby polície), Ing. Ján Herceg, Sokolská 81, 908 72 Závod /Palec
24.6. Vrbové, Miroslav Slovák, 6.apríla 367/3, 922 03 Vrbové /Klačman
1.7. Rohožník, Gabriela Králiková, 906 38 Rohožník 347 /Hamerlík
23.9. Hokovce, Tibor Bagonya, Mládežnícka 21, 936 01 Šahy /Šaliga
24.9. Rohožník, Gabriela Králiková, 906 38 Rohožník 347 /Kozárek
5.10. Bratislava-Polícia Slovakia, (len pre potreby PZ) /Kadlecaj
7.10. Bratislava-Staré ihrisko, Klub kynológov Staré ihrisko, Trenčianska 27, 821 09 Bratislava /Majtas
7.10. Galanta, Miloslav Bošák, Hodská 1218, 924 00 Galanta /Jaký
7.10. Vrbové, Miroslav Slovák, 6.apríla 367/3, 922 03 Vrbové /Palec
8.10. Gbely, Mgr. Dušan Vrbňák, Štefánikova 381, 908 45 Gbely /Salai
17.10. Leopoldov, (len pre ZVJS) /Palec
28.10. Hlohovec, PaedDr. Bohuslav Čulák, Nerudova 11, 920 01 Hlohovec, 033/7423458 /Palec
29.10. Holíč, Martin Foriška, 908 47 Radimov 88 /Hamerlík

STREDOSLOVENSKÝ REGIÓN

15.4. Lučenec, Robo Balaško, 985 32 Veľká nad Ipľom 214, 0907 157664 /Šatník
30.4. Martin-Medokýš, Mgr. Martina Babíková, S. Chalúpku 16, 036 01 Martin, 0905 276915 /Kačník
6.5. Rimavská Sobota, Stanislav Terek, Novomeského 3/167, 979 01 Rimavská Sobota, 047/5649914, 0904 457086 /Štaudinger
6.5. Žilina-Sanedog, (aj malé plemená), Ján Šrámek, M. Bela 63, 010 15 Žilina, za.speedo@stonline.sk /Gajdoš
6.5. Varín-Malá Fatra, Peter Podhorský, Hájik 413, 013 03 Varín, 0905 265564 /Nálevanko
13.5. Turany, Juraj Doležal, ČA 1029/12, 038 53 Turany, 0903 511837 /Štrba
13.5. Bojnice, Igor Letavay, Cintorínska 104/65, 972 01 Bojnice /Buday
25.5. Krupina, (len pre potreby ŽP) /Surový
10.6. Vyhne, Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93 /Marková
17.6. Veľké Rovné, Ing. František Posluch, 013 62 Veľké Rovné, 041/5582514, 0910 906797 /Mažári
25.6. Handlová, Róbert Majda, Mostná 39/8, 972 51 Handlová, 0907 789945 /Reiter
9.9. Lučenec (len pre potreby SIS) /Štaudinger
16.9. Liptovský Hrádok, Libor Záhradník, Belánska 578, 033 01 Liptovský Hrádok, 044/5224573, 0903 353926 /Orvan1
6.9. Veľký Krtíš, Bc. Katarína Jurásková, Za Parkom 27, 990 01 V. Krtíš /Adamčiaková
23.9. Lučenec-Agilis, Peter Dóža, Sadová 5, 984 01 Lučenec, 0907 172590 /Adamčiaková
30.9. Krupina-Bebrava, Peter Gellén, Zvolenská cesta 348/8, 963 01 Krupina /Surový
7.10. Turčianske Teplice-Almus, Dušan Krupa, Kuzmányho 2, 039 01 Turčianske Teplice, 0905 211118 /Nálevanko
14.10. Trstená, Milan Frelich, Západ 1056/29, 028 01 Trstená, 0903 513542 /Gajdoš
15.10. Námestovo, Milan Huľo, Hamuljakova 141/21, 029 01 Námestovo /Kormoš
21.10. Lisková, Jozef Bukový, Tatranská 377, 034 81 Lisková /Sláčková
28.10. Žiar nad Hronom, Dominik Janíček, Hviezdoslavova 38/43, 965 01 Žiar nad Hronom, 045/6734062 /Sitarčík
20.11. Krupina, (len pre potreby ŽP) /Štrba

VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN

9.4. Košice-Krásna, Zuzana Záhorčáková, 044 16 Vyšný Čaj 67 /Pješčak
22.4. Košice-RONA, Renáta Porubanová, Galaktická 36, 040 01 Košice, 0905 440271 /Marton
29.4. Prešov 1, Anton Fabián, Pod Táborom 11, 080 01 Prešov /P.Lengvarský
14.5. Drienov, Marian Lendel, Kvetná 1, 082 04 Drienov /Petruš
30.4. Levoča, Ján Čuchran, Za kaštieľom 6/40, 053 11 Smižany, 053/4434759, 0903 205213 /Fabian
20.5. Prešov 2-Bikoš, Peter Špes, Clementisova 10, 080 01 Prešov, 0907 457683, 051/7746640 /P.Lengvarský
27.5. Svidník-Absolut, Vladislav Lažo, Gen.Svobodu 692/17, 089 01 Svidník, 0905 551896 /Čurila
2.9. Švedlár, Jozef Čech, Železničná 138, 053 34 Švedlár /Blaško
9.9. Michalovce, Judita Kostovaľová, Štefánikova 28 B2/A, 071 01 Michalovce /Pješčak
24.9. Bardejov, Ján Sudimák, Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov /P.Lengvarský
24.9. Levoča, Ján Čuchran, Za kaštieľom 6/40, 053 11 Smižany, 053/4434759, 0903 205213 /Blaško
30.9. Slovinky, Dušan Tkáč, Kolinovce 71, 053 42 Krompachy /Szabó
7.10. Prešov 1, Anton Fabián, Pod Táborom 11, 080 01 Prešov /I.Lengvarský
7.10. Košice-Anička, Miriam Vališová, Užhorodská 15, 040 01 Košice /Fabian
8.10. Sabinov, Félix Pavlík, Murgašova 12, 083 01 Sabinov, 0903 627302 /Fabian
21.10. Drienov, Marian Lendel, Kvetná 1, 082 04 Drienov /Kostovaľová