Termíny skúšok SchH, IPO, SVV 2007

WUSV - SchH

Miesto

Kontakt

Rozhodca

14. apríl

Pezinok

Roman Novota, Záhradná 56, 900 26 Slovenský Grob, mob: 0905 544 997

Bočkai

5. máj

Imeľ

Vojtech Hubsch, Hradná 821/10, 946 52 Imeľ, mob: 0908 415 920

Krivošík

12. máj

Trenčín - DMT

Agáta Meravá, Olbrachtova 10, 911 01 Trenčín

Drlička

18. august

Pezinok

Roman Novota, Záhradná 56, 900 26 Slovenský Grob, mob: 0905 544 997

Mazúr

14. október

Košice-Krásna

Ing.Jana Lengyelová, Bauerova 32, 040 23 Košice

Fabian

20. október

Bardejov

Martina Mizeráková, Timravy 15, 085 01 Bardejov

Olearčin

21. október

Chorvátsky Grob

Július Benovič, Furdekova 6, 851 03 Bratislava

Kadlecaj

3. novembra

Imeľ

Vojtech Hubsch, Hradná 821/10, 946 52 Imeľ, mob: 0908 415 920

Ráček

4. novembra

Bratislava KŠK

Tatiana Stránovská, Latorická 17, 821 07 Bratislava

Sobolič

WUSV - SchH

FCI - IPO

Miesto

Kontakt

Rozhodca

25. marec

Chorvátsky Grob

Július Benovič, Furdekova 6, 851 03 Bratislava

Salai

14. apríl

Dudince - Grant

Slavomír Talaj, 962 68 Terany 123

Štaudinger

28. apríl

Úľany nad Žiatavou

Slavomír Štefánik, Zámček 21, 941 03 Úľany nad Žitavou, mob: 0903 111 249

Ráček

28. apríl

Tekovská Breznica

Miroslav Brodziansky, 966 52 Tekovská Breznica 751, mob: 0903 511 155

Surový

28. apríl

Rimavská Sobota

Stanislav Terek, Novomeského 3/167, 979 01 Rimavská Sobota, mob: 0904 457 086

Szabo

28. apríl

Veľký Krtíš

Katarína Sedmáková Bc., Útlaky 202, 001 35 Dačov Lom, mob: 0905 282 897

Ufrla

28. apríl

Liptovský Hrádok

Libor Záhradník, Belánska 578, 033 01 Liptovský Hrádok, mob: 0903 353 926

Tatarko

29. apríl

Bratislava KŠK

Tatiana Stránovská, Latorická 17, 821 07 Bratislava

Salai

5. máj

Bardejov

Martina Mizeráková, Timravy 15, 085 01 Bardejov

Čurila

12. máj

Žilina 1

Rudolf Danek, F.Majocha 20, 010 01 Žilina

Kucková

12. máj

Dolná Streda

Ivan Dobiš, Topoľová 2842/12, 926 00 Sereď

Grác

12. máj

Košice Anička

Michaela Burianová Húskova 51, 040 23 Košice, mob: 0908 092 841

Szabó

19. máj

Trnava 1

Jozef Spevák, Š. Moyzesa 34, 917 00 Trnava

Majtas

19. máj

Hlohovec

Rastislav Vladovič, 920 01 Koplotovce 161, mob: 0903 760 684

Šaliga

27. máj

Rohožník

Vladimír Salai MVDr., 906 38 Rohožník 347, mob: 0905 521 887

Jaký

27. máj

Kežmarok

Jozef Nahálka, Poľná 75, 060 01 Kežmarok

P. Lengvarský

8. september

Lučenec - Agilis

Peter Dóža, Sadová 5, 984 01 Lučenec, mob: 0907 172 590

Štrba

8. september

Liptovský Hrádok

Libor Záhradník, Belánska 578, 033 01 Liptovský Hrádok, mob: 0903 353 926

Honíšková

22. september

Michalovce

Judita Kostovaľová, Štefánikova 28 B2/A, 071 01 Michalovce

Čurila

23. september

Vranov nad Topľou

Peter Lengvarský, Na Hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou

Olearčin

29. september

Pezinok

Roman Novota, Záhradná 56, 900 26 Slovenský Grob, mob: 0905 544 997

Hübsch

29. september

Detva

Radomír Lipták, Piešť 1, č.d.268, 962 12 Detva, mob: 0905 251 699

Honíšková

29. september

Prešov - Bikoš

Peter Špes, Clementisova 10, 080 01 Prešov, mob: 0907 457 683

Marton

13. október

Trenčín - Excel

Jaroslav Kučera, Dobrá 1101, 914 01 Trenčianská Teplá, mob: 0908 773 418

Klíma

13. október

Veľký Krtíš

Katarína Sedmáková Bc., Útlaky 202, 001 35 Dačov Lom, mob: 0905 282 897

Honíšková

20. október

Malacky Záhorák

Anton Gašpar, Vajanského 4, 901 01 Malacky, mob: 0911 159 169

Sobolič

20. október

Ružomberok

Juraj Jáger, Školská 413, 034 95 Likavka, tel: 044/432 5215

Kucková

27. október

Dolná Streda

Ivan Dobiš, Topoľová 2842/12, 926 00 Sereď

Hübsch

27. október

Žilina 1

Rudolf Danek, F.Majocha 20, 010 01 Žilina

Klíma

28. október

Rohožník

Vladimír Salai MVDr., 906 38 Rohožník 347, mob: 0905 521 887

Bočkai

SVV

Miesto

Kontakt

Rozhodca

31. marec

Lučenec

Mgr.Juraj Štaudinger, L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec

Orvan

1. apríl

Rohožník

Vladimír Salai MVDr., 906 38 Rohožník 347, mob: 0905 521 887

Malina

7. apríl

Holíč

Martin Foriška, 908 47 Radimov 88

Benovič

7. apríl

Kolačno

Miloš Hudok, 958 41 Kolačno 243, mob: 0907 331 761

Palec

7. apríl

Lučenec Agilis

Peter Dóža, Sadová 5, 984 01 Lučenec, mob: 0907 172 590

Šatník

11. apríl

SK ZVJS (len pre ZVJS)

MVDr.Ján Kuštár, Gucmanova 19/670, 920 41 Leopoldov

Nálevanko

15. apríl

Nitra Chrenová

Ján Tóth, Tr.A.Hlinku 17, 949 01 Nitra

Kadlecaj

21. apríl

Prašice

Ľudovít Kováčik, 1.mája 165, 956 22 Prašice

Palec

28. apríl

Pohranice

Anton Kondé, 951 02 Pohranice, mob: 0905 720 612

Štrba

28. apríl

Pobedím

Jozef Bílik, 916 23 Pobedím 323, mob: 0903 250 359

Malina

28. apríl

Prešov

Andrej Sabadoš, Šípková 1, 080 01 Prešov

Sudimák

29. apríl

Vrbové

Miroslav Slovák, 6.apríla 367/3, 922 03 Vrbové

Hamerlík

29. apríl

Košice - Rona

Renáta Porubanová, Galaktická 36, 040 01 Košice

Petruš

29. apríl

Vranov nad Topľou

Peter Lengvarský, Na Hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou

Fabian

1. máj

Košice - Krásna

Jana Lengyelová Ing., Bauerova 32, 040 23 Košice

Szabó

5. máj

Trenčín - Excel

Jaroslav Kučera, Dobrá 1101, 914 01 Trenčianská Teplá, mob: 0908 773 418

Klačman

5. máj

Michalovce

Judita Kostovaľová, Štefániková 28, 071 01 Michalovce

Fabián

6. máj

Levoča

Ján Čuchran, Za Kaštielom 6/40, 053 11 Smižany, tel: 053/443 4759

Blaško

12. máj

Turany

Juraj Doležal, Červenej armády 1029/12, 038 53 Turany, mob: 0903 511 837

Sláčková

13. máj

Námestovo

Milan Huľo, Hamuljakova 141/21, 029 01 Námestovo

Štaudinger

16. máj

KK Polícia

len pre potreby PZ

Kadlecaj

19. máj

Vinodol

Roman Čulík, 951 06 Vinodol 520

Mazúr

19. máj

Martin - Odtoky

Martina Babíková Mgr., S.Chalúpku 16, 036 01 Martin

Kormoš

19. máj

Varín

Peter Podhorský, Hájik 413, 013 03 Varín, mob: 0905 265 564

Sláčková

19. máj

Košice - ÚVL

Lenka Prikrylová, Podhradová 13, 040 01 Košice, mob: 0907 970 119

Kostovaľová

19. máj

Drienov

Marián Lendel, Kvetná 1, 082 04 Drienov

I. Lengvarský

26. máj

Piešťany Sľňava

Andrea Podhorská, Teplická 29, 921 01 Piešťany, mob: 0905 740 737

Hamerlík

26. máj

Prešov - Bikoš

Peter Špes, Clementisova 10, 080 01 Prešov, mob: 0907 457 683

Olearčin

31. máj

Krupina - Železničná Polícia (len pre ŽP)

Železničná Polícia

Nálevanko

1. jún

Krupina - Železničná Polícia (len pre ŽP)

Železničná Polícia

Nálevanko

2. jún

Michalovce

Katarína Vysokaiová Mgr., Kuzmányho 4, 071 01 Michalovce

Čurila

1. júl

Rohožník

Vladimír Salai MVDr., 906 38 Rohožník 347, mob: 0905 521 887

Ružička

25. august

Trstená - mesto

Milan Frelich, Západ 1142/27-42, 028 01 Trstená, mob: 0903 513 542

Nálevanko

8. september

Dudince - Grant

Slavomír Talaj, 962 68 Terany 123

Sitarčík

8. september

Košice - Rona

Renáta Porubanová, Galaktická 36, 040 01 Košice

I. Lengvarský

16. september

Rimavská Sobota - Uno

Ivan Banský Ing., Jarná 4, 979 01 Rimavská Sobota

Mažári

22. september

Gbely

Mgr. Dušan Vrbňák, Štefánikova 381, 908 45 Gbely

Majtas

22. september

Ružomberok

Juraj Jáger, Školská 413, 034 95 Likavka, tel: 044/432 5215

Kormoš

22. september

Handlová - Strelnica

Milan Krčmárik, Kvetná 14, 972 51 Handlová

Surový

22. september

Varín

Peter Podhorský, Hájik 413, 013 03 Varín, mob: 0905 265 564

Mažári

22. september

Veľký Krtíš

Katarína Sedmáková Bc., Útlaky 202, 001 35 Dačov Lom, mob: 0905 282 897

Kačník

22. september

Drienov

Marián Lendel, Kvetná 1, 082 04 Drienov

Sudimák

22. september

Úľany nad Žiatavou

Slavomír Štefánik, Zámček 21, 941 03 Úľany nad Žitavou, mob: 0903 111 249

Kozárek

23. september

Rohožník

Vladimír Salai MVDr., 906 38 Rohožník 347, mob: 0905 521 887

Benovič

23. september

Krupina - Bebrava

Peter Gellén, Zvolenská cesta 8, 963 01 Krupina

Sitarčík

29. september

Galanta

Miroslav Bošák, Hodská 1218, 924 00 Galanta

Krivošík

29. september

Piešťany Sľňava

Andrea Podhorská, Teplická 29, 921 01 Piešťany, mob: 0905 740 737

Ružička

29. september

Žilina 1

Rudolf Danek, F.Majocha 20, 010 01 Žilina

Gajdoš

29. september

Slovinky

Dušan Tkáč, Kolinovce 71, 053 42 Krompachy, mob: 0907 255 712

Horváth

3. október

KK Polícia

len pre potreby PZ

Prouza

13. október

Bratislava Staré Ihrisko

Jana Nemčanská, Trenčianská 27, 821 09 Bratislava

Kozárek

13. október

Lučenec - Agilis

Peter Dóža, Sadová 5, 984 01 Lučenec, mob: 0907 172 590

Nálevanko

13. október

Martin - Odtoky

Martina Babíková Mgr., S.Chalúpku 16, 036 01 Martin

Kačník

13. október

Košice - Anička

Michaela Burianová Húskova 51, 040 23 Košice, mob: 0908 092 841

Petruš

13. október

Kežmarok

Jozef Nahálka, Poľná 75, 060 01 Kežmarok

Marton

13. október

Prešov

Andrej Sabadoš, Šípková 1, 080 01 Prešov

Kalináč

13. október

Michalovce

Judita Kostovaľová, Štefániková 28, 071 01 Michalovce, mob: 0908 972 916

Sudimák

14. október

Michalovce (aj malé plemená)

Katarína Vysokaiová Mgr., Kuzmányho 4, 071 01 Michalovce

I.Lengvarský

14. október

Holíč

Martin Foriška, 908 47 Radimov 88

Majtas

17. október

SK ZVJS (len pre ZVJS)

MVDr.Ján Kuštár, Gucmanova 19/670, 920 41 Leopoldov

Ružička

20. október

Lučenec

Mgr.Juraj Štaudinger, L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec

Teren

20. október

Šalková

Roman Nemčok Ing., Astrová 3, 974 01 Banská Bystrica, mob: 0905 256 109

Sláčková

27. október

Bratislava - Vtáčník (aj malé pl.)

Ľudovít Svoboda, Sibírska 29, 831 02 Bratislava, mob: 0905 962 314

Benovič

27. október

Kolárovo

Peter Horváth, Horná 60, 946 03 Kolárovo, mob: 0908 326 552

Grác

27. október

Hlohovec

PaedDr. Bohuslav Čulák, Nerudova 11, 920 01 Hlohovec, tel: 033/7423458

Šaliga

27. október

Trenčín DMT

Ing.Agáta Meravá, Olbrachtova 10, 911 01 Trenčín

Prouza

28. október

Bardejov

Martina Mizeráková, Timravy 15, 085 01 Bardejov

Blaško

3. november

Pezinok

Roman Novota, Záhradná 56, 900 26 Slovenský Grob, mob: 0905 544 997

Hamerlík

27. november

Krupina - Železničná Polícia (len pre ŽP)

Železničná Polícia

Surový

27. november

Krupina - Železničná Polícia (len pre ŽP)

Železničná Polícia

Surový