Termíny záchranárskych akcií 2007

A. Majstrovstvá:

Akcia

Dátum konania

Miesto konania

Organizátor

Majstrovstvá sveta - IPOR

25.06. - 01.07.2007

Eisenstadt, Rakúsko

B. Skúšky podľa medzinárodného skušobného poriadku IPOR:

Akcia

Dátum konania

Miesto konania

Organizátor

Medzinárodné skúšky IPOR
Juraj Adamčiak, Železničná 955, Likavka, tel. 0905 511 257

10.03.2007

Ružomberok

Liptovská KZB

IPOR
Miroslava Babková, Čmelíková 17, Bratislava, cces@chello.sk, tel. 0907 858 575

08.04.2007

Bratislava

Bratislavská KZB

IPOR
Miroslava Babková, Čmelíková 17, Bratislava, cces@chello.sk, tel. 0907 858 575

21.10.2007

Bratislava

Bratislavská KZB

C. Skúšky podľa Národného skušobného poriadku záchranárskych tímov SR (NSPZT SR):

Akcia

Dátum konania

Miesto konania

Organizátor

NSPZT SR
Jana Mácsadiová, Bratislava, jana_mac@orangemail.sk , tel. 0903 307 763

7.4.2007

Bratislava

Bratislavská KZB

Skúška SNPZT
Iveta Potančoková, Jarná 4, Bratislava, ipotancokova@szm.sk , tel. 0903 917 308

04.05. - 06.05.2007

Bratislava

Bratislavská KZB

NSPZT SR
Katarína Fakanová, Kulíšková 19, 821 05 Bratislava, katka.fakanova@zoznam.sk , tel. 0903 700 663

19.10. - 20.10.2007

Bratislava

Bratislavská KZB

D. Skúšky podľa skušobného poriadku PZ

Akcia

Dátum konania

Miesto konania

Organizátor

PZ
Juraj Adamčiak, Železničná 955, 034 95 Likavka, tel. 0905 511257

22.09.2007

Ružomberok

Liptovská KZB

Poznámka: Usporiadateľ si zabezpečí delegovanie rozhodcu z ACZP SR.

E. Záchranárske preteky

Akcia

Dátum konania

Miesto konania

Organizátor

Memoriál J. Veselovského - podľa skúšky RH FL-A
Ing. Daniel Kollár, Janka Magu 132, 034 91 Švošov, tel. 044/4332077, 0905 861254

15.06. - 17.06.2007

Ružomberok

Liptovská KZB

F. Cvičenia záchranárskych tímov:

Akcia

Dátum konania

Miesto konania

Organizátor

Súčinnostné cvičenie DOG RESCUE Bratislava 2007
Martin Martiš, m.martis@lorencic.com, 0907 845 888

18. - 20.05.2007

Bratislava

Bratislavská KZB

G. Výcvikové sústredenia (tábory):

Akcia

Dátum konania

Miesto konania

Organizátor

Výcvikové sústredenie vo vyhľadávaní v lavíne
Ing. Maroš Turek, tel.: 0905 309670, mturek@stonline.sk

21.02. - 25.02.2007

Jarabá

Bratislavská KZB

1. kolo výberu na M Sveta 2007 Rakúsko
Lenka Weissová, weissova@chello.sk, 0903 658 778

11.03.2007

Bratislava

Bratislavská KZB

Letný výcvikový tábor ZT
Ján Pöthe, Čmelíková 17, 821 03 Bratislava, tel.: 0905 600810, cces@chello.sk

29.07. - 05.08.2007

Bratislavská KZB

H. Akcie iných záchranárskych organizácií :

Akcia

Dátum konania

Miesto konania

Organizátor

Memorial Oľgy Kráľovej - Mistríkovej

15.09. - 16.09.2007

Donovaly