Termíny záchranárskych akcií 2008

Slovenská kynologická jednota
Združenie kynológov záchranárov
Slovenskej republiky (ZKZ SR)
záchranárska sekcia SKJ

A. Majstrovstvá

 1. 30.06. -  07.06.2008: Majstrovstvá sveta - IPOR - Chorvátsko, Samobor

B. Skúšky podľa medzinárodného skušobného poriadku IPOR:

 1. 13.04.2008: IPOR - Bratislava, Bratislavská KZB
  Miroslava Babková, mirkababkova@azet.sk, tel. 0948 600 820
 2. 21.06.2008: IPOR , Liptovská KZB
  Juraj Adamčiak, Železničná 955, 034 95 Likavka, tel. 0905 511257
 3. 22.10.2008: Medzinárodné skúšky IPOR - Bratislava, Bratislavská KZB
  Maroš Turek, mturek@mail.t-com.sk, tel. 0905 309 670

C. Skúšky podľa Národného skušobného poriadku záchranárskych tímov SR (NSPZT SR):

 1. 11.-12.04.2008: NSPZT SR - Bratislava, Bratislavská KZB
  Katarína Fakanová, katka.fakanova@zoznam.sk, tel. 0903 700 663
 2. 25.-26.10.2008: NSPZT SR - Bratislava, Bratislavská KZB
  Lenka Weissová weissova@chello.sk, tel. 0903 658 778

D. Skúšky podľa skúšobného poriadku PZ

 1. 5.04. 2008: PZ - Ružomberok, Liptovská KZB
  Juraj Adamčiak, Železničná 955, 034 95 Likavka, tel. 0905 511257

E. Záchranárske preteky

 1. 10. - 12.10.2008: Memoriál J. Veselovského - podľa skúšky RH FL-A - Ružomberok, Liptovská KZB
  Juraj Adamčiak, Železničná 955, 034 95 Likavka, tel. 0905 511257

F. Cvičenia záchranárskych tímov

 1. 20. - 24.02.2008: Výcvikové sústredenie vo vyhľadávaní v lavíne - Jarabá, Bratislavská KZB
  Maroš Turek, mturek<zavinac>mail.t-com.sk, tel.: 0905 309670
 2. 6. - 8. 06. 2008: Súčinnostné cvičenie RESCUE DOG Weekend - Bratislava, Bratislavská KZB
  Martin Martiš, mm.martis<zavinac>gmail.com, tel.: 0907 845 888