Úvod

Detský a dospelácky výbeh psíkov po karanténe
Detský a dospelácky výbeh psíkov po karanténe
Vyhrievané unimobunky pre šteniatka po karanténe
Vyhrievané unimobunky pre šteniatka po karanténe
Koterce s výbehom pre dospelákov po karanténe
Koterce s výbehom pre dospelákov po karanténe
V pozadí 3 vyhrievané unimobunky pre malé a krátkosrsté psy
V pozadí 3 vyhrievané unimobunky pre malé a krátkosrsté psy
V budove je karanténa pre šteniatká
V budove je karanténa pre šteniatká

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov (U.V.P) je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2001 v Košiciach na východe Slovenska.

Jedným z hlavných zámerov bolo vybudovanie útulku pre zvieratá, keďže na celom východnom Slovensku v tom čase žiaden útulok neexistoval.

Bolo to veľmi ťažké, pretože postoj ľudí a predstaviteľov miest k zvieratám v tejto časti krajiny bol veľmi benevolentný a nezodpovedný. Premnoženie, stovky túlavých zvierat, kruté zaobchádzanie... Toto bol dôvod, prečo U.V.P od začiatku výrazne pracuje na ďalších aktivitách, ktoré formujú kladný vzťah k zvieratám, vychovávajú a učia. Pravidelné sú besedy a ukážky na školách, výcviky pre verejnosť, poradne, špecializovaný výcvik (záchranárske psy, canisterapia), športové akcie, osvetová činnosť, vydávanie časopisu ... a hlavne starostlivosť o opustené zvieratá, ich liečba, operácie a sterilizácie podľa finančných možností U.V.P.

I pod vplyvom týchto činností si ľudia začínajú uvedomovať nutnosť kompletnej vakcinácie a opodstatnenie sterilizácie či čipovania. Postupne sa začína meniť i postoj predstaviteľov mesta Košice, s ktorým U.V.P pravidelne jedná. To sa prejavilo i v poskytnutí pozemku na útulok za symbolickú korunu.

V súčasnosti U.V.P prevádzkuje provizórny útulok, v ktorom sa pravidelne nachádza 100-120 zvierat. Po 5-ročnom úsilí o získanie vhodnej parcely začína pracovať na vytvorení Strediska vzájomnej pomoci ľudí a zvierat, ktoré na 4 ha skĺbi činnosti U.V.P a významne prispeje k ochrane zvierat.

Ďakujeme všetkým, ktorí chápu ťažkú situáciu a akýmkoľvek spôsobom pomáhajú v jej riešení.