Výstava orieškov a nepapierákov 2017

S moderátorkou Jankou hospodárovou
Milo – bláznivá dogshow
XV. ročník

Termín a miesto konania: 27. august 2017, park Anička pri detskom areáli
Prezentácia a veterinárna prehliadka: 8.30 – 9.30 hod.
Začiatok programu: 9.30 hod.
Predpokladané ukončenie: 16.00 hod.

Výstava orieškov a nepapierákov 2017