Zákon č. 300/2005 Z.z.

Zákon č. 300/2005 Z.z.
Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z.z.

§ 1 Predmet zákona

Tento zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti, druhy trestov, druhy ochranných opatrení, ich ukladanie a skutkové podstaty trestných činov.

§ 378 Týranie zvierat

(1) Kto

a) týra zviera, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený,

b) týra zviera zvlášť krutým a surovým spôsobom, alebo

c) utýra zviera, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) na viacerých zvieratách,

b) verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti,

c) na zvierati osobitne chránenom zákonom, alebo

d) závažnejším spôsobom konania.


300-2005 Trestný zákon
(dokument Word, 1,3 MB) >>