Útulky na Slovensku

 • Bratislava
  Sloboda zvierat
  Mlynské Nivy 37
  821 09 Bratislava
  02 / 5542 4033
  www.slobodazvierat.sk
  info(at)sloboda.sk

  Polianky 8 (v areáli veterinárnej polikliniky)
  Telefón: 16 187, nočná pohotovosť: 0903 727 015
  adopcia, hlásenie túlavých zvierat, poradenstvo, hlásenie týraní v BA, venčenie

 • Banská Štiavnica
  OZ Túlava labka
  tel. 0903 261 807
  web: www.tulavalabka.sk
  mail: tulavalabka(at)gmail.com
  Ferka Urbánka 4, 969 01 Banská Štiavnica

 • Dubnica nad Váhom
  Útulok v údolí
  Štúrova 1
  018 41 Dubnica nad Váhom

  0905 397 779
  www.utulokdca.sk
  utulokdca(at)px.psg.sk

 • Dunajská Streda
  Združenie ochrancou a priateľov zvierat
  Orechová Potôň 10
  930 02 okr. Dunajská Streda
  0908 705 961
  www.zopz.sk
  zopz(at)zoznam.sk

 • Kežmarok
  ÚTULOK
  Martina Lányiho 15
  060 01 Kežmarok
  0904 346 806
  www.utulok.kezmarok.sk
  utulok(at)post.sk

 • Komárno-Hadovce
  Občianske združenie RC SZ
  P.O.Box 135, 945 01 Komárno
  0905 446 980
  www.komarno.utulok.sk
  yvonne.neumann(at)utulok.sk

 • Košice
  Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov (U.V.P)
  Cesta medzi Ľudvíkovým dvorom a Haniskou
  Písomný kontakt: Oštepova 3, 040 01 Košice
  0907 441 447
  uvp(at)uvp.sk

 • Lučenec
  Útulok
  Alexyho 24
  984 03 Lučenec
  0907 492074
  www.psiutulok.sk

 • Martin
  Mestský útulok Martin
  Vajanského nám.1
  p. Hatara 0903 512 030

 • Nitra
  Braneckého 2, 949 01 Nitra
  Predseda: Dr. Georgia Kubíčková, zast. Eva Krajčovičová 0904 207 777
  0902 202 161, 0908 484 770

 • Nové Mesto nad Váhom
  Útulok "NÁDEJ" pre opustených a týraných psíkov
  ul. Tehelná (Mnešice)
  915 01 Nové Mesto nad Váhom
  Majiteľka: Áčová, 0907 594 664
  Opatrovateľka: Gavalcová, 0904 866 946

 • Nové Zámky
  OZ Útulok pre opustených psov v Nových Zámkoch
  P. O. BOX 25
  Gúgska č. 133
  940 01 Nové Zámky
  0905 / 274 729
  www.utuloknz.sk
  www.novezamky.sk/.../index_u.shtml

 • Pezinok
  OZ U Psej matere v Pezinku
  www.upsejmatere.sk
  pezinok(at)upsejmatere.sk

 • Piešťany
  Útulok:
  Priemyselná 12a, Piešťany
  Písomný kontakt:
  P.O.Box D - 111
  921 01 Piešťany
  telefón: 0903 207 306
  www.utulok-piestany.sk
  utulok(at)utulok-piestany.sk

 • Poprad
  Mestský útulok Poprad - Veľká
  ulica na Letisko, Poprad - Veľká
  (smer na Popradské letisko, takmer oproti objektu poľn. družstva)
  telefón: 0903 626 049, 0903 130 296, 0903 661 022
  www.utulokpoprad.wbl.sk

 • Považská Bystrica
  Občianske združenie Spolok na záchranu zvierat v Považskej Bystrici
  Ing. Závratská
  telefón: 042/4362160, 0902 666 476, O918 548 236

 • Prievidza
  Mestský útulok
  telefón: 046/543 17 64

 • Revišťské Podzámčie
  Obč. združenie Domov pre opustené zvieratá
  telefón: 0902 896 420

 • Ružomberok
  Obč. združ. Centrum nájdených zvierat
  telefón: 0905 820 826
  utulokI(at)post.sk

 • Útulok Senica
  Železničná ulica (areál býv. kasarní)
  905 01 Senica
  web: www.utuloksenica.sk
  email: info(at)utuloksenica.sk
   
 • Sielnica
  Pes v núdzi, o. z.
  Sielnica 336
  962 31 Sliač
  www.pesvnudzi.info
  pesvnudzi(at)gmail.com

 • Skalica
  Pod širokým poľom
  telefón: 0903 105 831
  www.skalica.utulok.sk
  yvonne.neumann(at)utulok.sk
  http://album.inmail.sk/*utulokrcskalica

 • Spišská Nová Ves
  Karanténna stanica pre túlavých psov
  ul. Kollárova /pri novom cintoríne/
  tel. 053/44 22 030 /mestská polícia SNV
  0903 105 831

  Stanica pre odchyt túlavých zvierat
  Kontakt:
  MESTSKÁ POLÍCIA
  ŠKOLSKÁ ULICA č. 1
  052 70 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
  T. č. : +421 53/44 220 30, +421 53/44 220 32
  Tiesňové volanie: 159
  viac informácií

 • Trebišov
  Karanténna stanica v Trebišove
  http://www.ks-trebisov.estranky.sk/

 • Trenčín
  Mestský útulok Trenčín
  Zámostie, bývalá trenčianska skládka
  0902 911 062; 032/6583092

  Občianske združenie Trenčiansky útulok
  Mníchova Lehota č. 315
  913 21 Mníchova Lehota
  orange: 0915 785 007
  t-mobile: 0903 785 007
  web: www.utulok-trencin.sk
  mail: info(at)utulok-trencin.sk

 • Trnava
  Orešanská cesta (pri kaplnke za traťou)
  Združenie na ochranu zvierat ZOZ
  V. Clementisa 44, 917 00 Trnava
  0903 450 832
  www.trnava.utulok.sk
  yvonne.neumann(at)utulok.sk

 • Turzovka
  0903 366 627; 0903 153 483; 0915 349 6300

 • Zlaté Moravce
  Truchlikova
  Robotnícka 1
  0902 301 615 - Balogova, 0904 278 638

 • Zvolen
  Karanténna stanica pre zvieratá mesta
  BB a Zvolen, Unionka 7981/17 (Balkán)
  0903 55 88 74
  www.kszv.sk
  R.Vano(at)zoznam.sk

Prosíme konateľov ďalších útulkov, aby nám v prípade záujmu o zverejnenie, poslali na seba kontakt (uvp(at)uvp.sk). Vďaka.