Partneri U.V.P ...

Hlavný podporovateľ: U. S. Steel Košice, s.r.o.

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Pomoc útulku:

 • 21 ks kotercov umiestnených vo výbehu a karanténe
 • zabetónovanie 60 ks tyčí na oplotenie útulku
 • informačná tabuľa pred útulkom
 • rampa pred vstupom na útulok
 • plechová búda slúžiaca ako sklad
 • zábradlia na mostíkoch cez plot
 • prístrešok nad poľnú kuchyňu
 • dovezenie vysokopecnej trosky na vyrovnanie terénu a vysypanie miest, kde sa zdržiavala dažďová voda
 • plachty na oddelenie karantény a výbehu
 • každoročné organizovanie Dňa dobrovoľníkov USS
 • financovanie rekonštrukcie budovy slúžiacej v jednej časti na karanténu šteniat a v druhej časti na besedy pre deti
 • finančný dar vo februári 2010 po povodni na útulku vo výške 1000 Eur
 • prenajatie charitatívneho stánku na Hlavnej ulici počas vianočných sviatkov
 • odhrnutie snehu pluhom v čase snehových závejov
 • rozvod pitnej vody a elektrického vedenia

Mesto Košice

Mesto Košice

Pomoc útulku:

 • prenájom 3,5 ha pozemku pre útulok na 20 rokov
 • dotácia na výstavbu intraštruktúry na Stredisku v roku 2008 vo výške 3,6 mil. Sk
 • úľava na dani za držanie psa pre majiteľov psov v Košiciach osvojeného z útulku, za sterilizovaného psa, čipovaného psa a ďalšie zvláštne prípady
 • prikladanie U.V.P letákov s výzvou o poukázanie 2% z dane z príjmu ku šekom na daň za psa, ktoré boli posielané mestom Košice
 • účasť pána primátora na Dni dobrovoľníkov organizovanom U.S.Steelom
 • dotácia v máji 2010 vo výške 6 000 Eur na zabezpečenie veterinárnych nákladov, liečiv a chovateľských potrieb a krmiva
 • poľná kuchyňa
 • zabezpečenie veľkorozmerných kontajnerov na odpad počas brigád na útulku
 • zabezpečenie prehĺbenia potoka prechádzajúceho cez pozemok útulku a zdvihnutie mosta

Mestská časť Košice - Juh

Mestská časť Košice - Juh

Pomoc útulku:

 • zmluva o vzájomnej spolupráci od r.2012
 • materiálne zbierky pre útulok organizované MČ Košice - Juh