Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov

Občianske združenie Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov vzniklo v roku 2001 v Košiciach. Od vzniku organizácie OZ UVP rozvíjalo svoju činnosť viacerými smermi. Okrem prevádzkovania košického útulku pre opustené zvieratá členovia OZ UVP pravidelne organizujú canisterapiu, výcviky pre verejnosť, besedy pre deti základných škôl, športovo kynologické podujatia.

Kto sme

Do 31.7.2008 bola predsedkyňou OZ U.V.P Mgr. Dana Tóthová, ktorá bola i zakladajúcou členkou združenia. Vďaka jej tvrdej práci bola zrealizovaná myšlienka útulku a vznikol projekt Strediska.

Odstúpila na vlastnú žiadosť z dôvodu materskej dovolenky a z toho plynúcich milých materských povinností. Do 30.11.2008 ostala členom Správnej rady, kedy na vlastnú žiadosť odstúpila. Od tej doby pôsobí ako externý poradca pre U.V.P.

Zloženie Správnej rady OZ U.V.P

Romana Šerfelová, predseda Správnej rady
od 1. 8. 2008, do tej doby podpredseda Správnej rady a zároveň zamestnanec U.V.P 

Ing Martin Mičura, podpredseda Správnej rady
od 1. 12. 2008, zamestnaný na Útvare hlavného kontrolóra mesta Košice, funkcia Kontrolór 

Ing. Jaroslava Klesová, člen Správnej rady
zamestnaná v súkromnej firme, funkcia ekonóm 

Ing. Denisa Drugdová, člen Správnej rady
zamestnaná na Oddelení majetkovom mesta Košice, funkcia Referent správy majetku mesta Košice 

PhDr. Igor Lukáč, člen Správnej rady
zamestnaný v Ústave pre výkon trestu v Šaci, funkcia Vedúci oddelenia výkonu trestu

Zamestnanci U.V.P

Maja Prokipčáková, Bc.
náplňou jej práce je zásobovanie útulku od potravy pre zvieratá až po liečivá, prevoz zvierat k veterinárom do Košíc, infostánky, sponzoring, vedenie datábazy zvierat na osvojenie, organizovanie dogtrekkingov, preberanie telefonických hovorov na kontaktnom čísle U.V.P

Viktor Simon
venuje sa karanténnym psíkom, šteniatkam a mačičkám, potrebným úpravám v útulku ako je napr. sústavné kosenie výbehu pre psov a okolia

Soňa Gönciová
hlavnou náplňou jej práce je starostlivosť a socializácia psíkov vo výbehu (dospelí psíkovia po karanténe), kontakt so záujemcami o naše zvieratá

Paťo Ihnát
náplňou práce je predovšetkým varenie potravy pre psy a potrebné prevádzkové úpravy útulku
 

Prečítajte si stanovy >>

Romana, prvá zprava; zo dňa dobrovoľníkov, ktorý organizoval USS Košice aj na našom Stredisku.
Romana, prvá zprava; zo dňa dobrovoľníkov, ktorý organizoval USS Košice aj na našom Stredisku.
Pre Maťa žiadna práca nieje neznámou (práce na stredisku).
Pre Maťa žiadna práca nieje neznámou (práce na stredisku).
Jarka so svojou canisterapeutickou Happy (Jarka sa stará o canisterapiu členov U.V.P v Košiciach).
Jarka so svojou canisterapeutickou Happy (Jarka sa stará o canisterapiu členov U.V.P v Košiciach).
Deni na útulku pri varení mäsa, ryže a cestovín pre 120 psíkov.
Deni na útulku pri varení mäsa, ryže a cestovín pre 120 psíkov.
Igor (vľavo) odpratáva zrezané kríky a uvoľňuje miesto, kde bude stáť oplotenie Strediska.
Igor (vľavo) odpratáva zrezané kríky a uvoľňuje miesto, kde bude stáť oplotenie Strediska.
Maja
Maja
Viktor
Viktor
Paťo pri plnení vriec pieskom pri záplavách
Paťo pri plnení vriec pieskom pri záplavách