Kontakt

Informácie, osvojenie zvierat, straty a nálezy
0907 441 447

Písomný kontakt

U.V.P
Oštepova 3
040 01 Košice
Slovensko

E-mail: uvplp.ke(at)gmail.com

IČO: 35536438
DIČ: 2021572971

Kde je útulok?

V prípade, že sa rozhodnete pomôcť opusteným zvieratám a
podporiť naše aktivity s nimi súvisiace, môžete tak urobiť prispením na účet:

Slovenská sporiteľňa

Názov bežného účtu (na každodennú prevádzku):
Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov
číslo účtu : 0443423053 / 0900
IBAN: SK 4509000000000443423053
BIC: GIBASKBX

Účet, na ktorom prebieha verejná zbierka na zriadenie útulku:
číslo účtu : 0444706434 / 0900
IBAN: SK 6809000000000444706434
BIC: GIBASKBX

ĎAKUJEME!